« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Bakaja Zoltán
haikui
http://vers.bakaja.hu/hit-vallas/versek_haiku_formaban.htm


Versek haiku formában

Ahogy az ember leveti elnyűtt ruháit, s újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe. (Bhagavad-gítá 2.22)

A tested ruhád,
s valódat eltakarja
még előled is.

Óh, Kuntí fia, ezt a testet hívják mezőnek. (Bhagavad-gítá 13.2)

Tested tetteid
mezeje, melyet csak a
halál kaszál le.

Amilyen létállapotra emlékezik az ember teste elhagyásakor, azt éri majd el kétségtelenül. (Bhagavad-gítá 8.6)

Elméd csal tőrbe,
s vesz rá hogy elfogadd a
tested — rabruhád.