« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Bárdos Bódi László (1963-)
haikui

 

2013. Versek: Haikuk I. (Luca leányomnak)
in: Búvópatak - Polgári, kulturális és társadalmi havilap, Kaposvár
12. évfolyam, 2. szám – 2013. február, 21. p.

HAIKUK I.
Luca leányomnak

"Nincs a költészetben más a haikun kívül, amely oly elementárisan megkövetelné a közvetlen és szimultán kapcsolatot a természet jelenségeivel. A haikuban a Tér és az Idő az etikai tisztaság fedezetével válik átjárhatóvá; pulzál, tágul és szűkül. A világ multidimenzionáltsága őssejtbe zsugorodik. A haiku Mindenség-makett, Mindenség-Katedrális. Kozmosz és Mikrokozmosz, Univerzum és fűszál. "

kobzosBBL 

 I.

 madárszárny ölel
hulló falevél alatt
taposóakna

 II.

 vajúdik a csend
rés búvik át az űrön
könny-homokóra

 III.

 ég szirma virít
a kökénybokrok között
pléhkrisztus zörög  

IV.

 tükörképedre
ím követ görget a víz
lásd fodrozódik  

V.

 mindig van tovább
vadszőlő fut tűzfalon
nézd hogy iramlik  

VI.

 vas ízű csöndben
magát ölelő világ
vízcsap-csöpögés 

VII.

 a félelmen túl
fészket rak benned a rend
galaxis-oltár 

VIII.

 a rácsos ágyban
méregzöld igéket szül
hófehér imám

 

 

2013. Versek: Haikuk II. (Luca leányomnak)
in: Búvópatak - Polgári, kulturális és társadalmi havilap, Kaposvár
12. évfolyam, 8. szám – 2013. augusztus, 23. p.

HAIKUK II.
Luca leányomnak

IX.

 aranyló nőstény
szarvas viharzik által
isten tenyerén

X.

 vészes időkben
koponyám fala omlik
jer haza édes 

XI.

 megbokrosodott
felhőktől duzzad az ég
élni keserves 

XII.

 telihold úszik
kardvirágok a kertben
éles a fénye 

XIII.

 csillag a tóban
sebzett madár szárnyából
gyöngyöző vércsepp 

XIV.

 csigalépcsőkön
rémült angyalok hada
metszi a síkot

XV.

 mindenség ölén
imára kulcsolt ágak
felhő-karcolók

XVI.

szembogarában
hulló csillagok íve
égő áldozat

XVII.

iszap-magány és
csönd marta seb a tájban
apokalipszis

 

 

2013. Hét haiku (Iancu Laurának barátsággal)
in: MAGYAR NAPLÓ – A Magyar Írószövetség lapja, Budapest
25. évfolyam, 2013. – november, 12. p.

Hét Haiku
Iancu Laurának barátsággal

 visszeres égbolt
pórázon szürke ködfolt
átvérzett ima

holdtölte arcok
körömházakba bújva
kúszik a fény-ár

ezüst ég alatt
dermedt párhuzamosok:
Attila halott

füstöl a kémény
hó alatt görnyed az ág
harkály kopogtat

óarany-kripta
imát mormol a szellő
Verespatakra

rigó szárny rebben
halld imádkozó sáskák
a fellegekben

sziklahasadék:
átüt a rés az űrön
árnyéka koppan

 kobzosBBL

 

 

2014. Versek: Tizennyolc haiku (Feleségemnek, Masának)
in: AGRIA Irodalmi, Művészeti és Kritikai folyóirat, Eger
VIII. évfolyam, 4. szám – 2014. – tél, 157-159. p.

Tizennyolc haiku Feleségemnek, Masának  

I.

 tengerbe hullik
áldott terhével a Nap
fénye kicsobban

II.

aszott szempillák
vergődő szárnycsapása
késik az alkony

III.

 megtépett ágak
falevél érintése
könnye kicsordul

IV.

 szembogarában
hulló csillagok íve
égő áldozat

V.

 szökik a Hold már
harmatos fűben sarló
csorgatja vérét

VI.

 bársonyos moha
ágyon nyugszik a völgyben
Bartók zenéje 

VII.

 megvakult tükör
nedves csendben fuldoklik
a tiszta szoba 

VIII.

 villámlik az ég
bogár kitinpáncélja
roppan kő alatt

IX. 

sziklák árnyéka
csobban tó ezüstjébe
homlokon vízcsepp 

X.

vágyakozik már
rozsdás völgy öle tárul
szemhéja rebben 

XI.

 taposó akna
fölött érett gyümölcsön
darazsak raja

XII.

 vézna templomok
injekciós fecskendők
az ég peremén

XIII. 

megrepedt harang
a felmálházott csendben
szemlesütöde

XIV.

 madárijesztő
korhadt diófa ágán
elázott díszlet

XV.

 hidat mos a víz
bevérzett völgyek ölén
önelveszejtők 

XVI. 

szentjánosbogár
körött lebegő galamb
sötét a mennybolt 

XVII.

 az égen őrtűz
szögesdrót a jászolban
töviskorona

XVIII.

 szentül le a Nap
zárvatermők imája
éjjeli menedék

 kobzosBBL

 

 

Rövid önéletrajzi jegyzet 

Bárdos Bódi László (alkotói név) / 2005-ig Bódi László (1963, Zubogy) tanár, társadalomkutató, költő, író, fotó- és multimédia művész. 1983-tól a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen először matematikát és fizikát tanult, majd 1991-ben magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári és etnográfus – muzeológus diplomát szerzett. 1992-ben alapító tagja a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékének, melynek 2005-ig főállású oktatója, ügyvivői szakértője. Óraadó tanárként és meghívott előadóként több egyetemen és főiskolán tanított ( 33 tantárgy ). 2008-ban a Gömöri Múzeum és Holló László Galéria tudományos főmunkatársa. 2006 és 2008 között magántanárként tevékenykedik. 2009-től 2016-ig a Putnoki Városi Könyvtár könyvtárosa/vezetője.

1994-ben a Soros Alapítvány „cigányprogram” pályázatán A kelet-magyarországi, felvidéki és erdélyi cigányság komplex (kulturális, szociológiai, pszichológiai és vizuális) antropológiai vizsgálata című hosszú távú kutatási terve I. díjat (nívódíj) nyert. 1997-1998-ban a Soros Alapítvány tudományos ösztöndíjasa. Közben és később több neves alapítvány kedvezményezettje, tanácsosa. Főbb kutatási területei: Humán tér- és idődimenziók a kultúrákban; Kommunikációelmélet; Irodalmi antropológia (Vizualitás és Költészet); A vizuális antropológia elmélete; Andrej Tarkovszkij filmrendező életműve; A magyarországi roma kultúra antropológiája; Tanatológia; Az erdélyi magyar kultúra antropológiája.

A Ceausescu-rezsim bukása előtt álnéven az erdélyi falurombolásokról és temetőpusztításokról közvetít, majd a forradalom alatt Romániában karitatív tevékenységet folytat. Számos antropológiai film rendezője és operatőre. A Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába című multimédiális CD (1996) társalkotója és szakértője (in: Sulinet). 2001-ben Észak-Normandiában (Fécamp) fotóművészként a NKA támogatásával a franciaországi MAGYart seniora. Fotográfiai alkotásainak egy része a Néprajzi Múzeum archívumában található.

2016-tól a MaNDA jogutódjának, a FORUM HUNGARICUM NONPROFIT KFT. pedagógiai szakértője és referense. Tudományos publikációi, szépirodalmi szociográfiái, versei, fotográfiái és elektrográfiái tanulmánygyűjteményekben, antológiákban, folyóiratokban, multimédiális CD-én jelentek meg. Fotóművészeti alkotásai Európa csaknem valamennyi országában bemutatásra kerültek. Elhallgatott csend című verseskötete, szociográfiai írásai, fotográfiai albumai kiadásra várnak.

Putnok, 2019. április hava 4.