« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Bogdán József (1956-)
haikui


Haikuk
Szívzörejek, Agapé, Szeged, 1994, 37-38. oldal

Börtön

A fagyos föld most
fogva tart egy kavicsot.
Holnap engem is.

Szellő

Finom redőket
rajzol a szél a tájra
és homlokodra.

Zongora

Halk melódia
parafagömböcskéket
lök ide-oda.

Színvallás

A fű is sárga
ott belül. Színvallásra
egyszer sor kerül.

Magány

Szivárgó kis ér
engem senki sem kísér
akárcsak téged.

Naplemente

Összeütköző
vérlemezek zajától
testem megremeg

Nevelés

Lágy koponyacsont
ék alakra növekszik
két deszka között.

Vallatás

Kezem vallatom:
ugyan te kié lehetsz
ha enyém a váll?

Kérdés

Én magam mellé
fekszem naponta ágyba.
Ki kel fel előbb?

 

Hajnal
Szívzörejek, Agapé, Szeged, 1994, 39. oldal
Szeder indája, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998

Kék vércsék szállnak
az éj párkányaira.
Az eget hozzák.

Tollgallérjukon
zsugorodó csillagok
pisla visszfénye.

Mintha ezüstpor
szitálna szárnyuk minden
mozdulatára.

Hegyes csőrükben
ott ragyog a napocska
sárga kis héja.

 

Vihar előtt
Szívzörejek, Agapé, Szeged, 1994, 40. oldal
Szeder indája, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998

Napozó tücsköt
látok gőzölgő fűben.
S emitt egy póling.

A csőre hegyét
válltolla sűrűjéből
mint kést rántja ki.

Nem történt semmi,
csak egy éles villanás.
Én mégis félek.

Mintha jégmadár
kacagna az ég alján.
Nézd csak, egy vércsepp!

 

Remegés
Szeder indája, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998

Lombkoronában
feszes hálót font a pók.
Hold remeg rajta.

Ki szabadít meg,
színtelen, magányos arc,
talán a hajnal?

Ikertestvéred,
ki nyugtalanul forog
a tó fenekén?

Vagy mindörökre
itt maradsz velünk - nézd csak,
mi is remegünk!

 

Téli etető
Szeder indája, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998

Kihűlt odúkban
vacogó kis cinegék,
csak csőrük kemény.

Zúzmarás jégcsap
hízik a faágakon.
Égi tünemény.

Napraforgószem.
Nem egy, hanem ezeregy!
Csuszka álmodik.

S ím, fekete hó
hull a, hull az odúba.
Nagy bál lesz most itt!

 

Haiku-hónapok
Szeder indája, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998

Január

Ír csipkét horgol
pörge ujjával a szél.
Díszes már a föld.


Február

Lágybogár moccan.
A fák kócos ujjain
halvány a köröm.


Március

Pehelypamacsok
pihegnek a párkányon.
Elszáll minden félsz.


Április

Kövérül a fű.
Földöntúli éles bárd
hasogathat szét.


Május

Iszapbuckára
üt pecsétet a talpad.
Nyomodban parázs.


Június

Sötét színtestek
között hajad cibálja
vajkarú virág.


Július

Dohánylevélen
sáros hátú gyászbogár
mossa a kezét.


Augusztus

Néz a kisfiú
izzó lávacseppeket.
Még nem tudhatja


Szeptember

Vak napraforgók
hajtják kerek arcukat
a föld ölébe.


Október

Szögesdrótgubanc
a megkékült levelek
hullámaiban.


November

Kripta kövéről
felszedett rongy arcokat
gyűrök zsebembe.


December

A fagyos föld most
fogva tart egy kavicsot.
Holnap engem is.

 

Szeder indája
Szeder indája, Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1998

Ahogy a félkört
írja szeder indája,
és válladhoz ér,

Kolibri szárnya
remeghet így, mint tested,
vagy a gólyahír.