« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Böndör Pál (1947-)
haikui
Eleai tanítvány: Válogatott és új versek, Forum könyvkiadó, 1997


Haiku

Hófedte kert! - ne
csodálkozz vissza lúdbőr-
ző mondatomra.


Jégverés

Versem soha be
nem érő vetés. Szavam
rá a jégverés.


Basho emlékezetére

Fakérgen ember-
kezek karcolta madár
a mohán pihen.

 

Böndör Pál haikui. In: Karszt, Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat (Symposion könyvek), Újvidék, 1974

 

11 tanka

Szél hajlította
vén diófa az ablakom
majdnem érinti.

Bent - hintázva szúette
hintaszékemen - majdnem én!

*

Ha három lába
marad - menten eldől a
négylábú asztal.

De ha háromlábúra
is tervezték áll szépen.

*

Hosszú idő után
kinyílottak a szívek
megeredt a nyelvünk.

- Hát hogy vagytok? - kérdezi
az újonnan érkező.

*

Virága terhe
alatt földig hajolt - de
nem tört el a szár.

Szótlan mutatom annak
ki versem fölé hajol.

*

A lőelemek
hiányosak - nem várok
én tovább mégsem.

Távolság irány…egy szó
talán hozzád eltalál.

*

Valaki másnak
néztek - bosszankodtunk majd
nevettünk. Azok

Kik nevemen szólítanak
kinek néznek ismernek?

*

Szellőzni nyitott
ablakon illan a füst
illannak szavak

És a résen beszállnak
a vérszívó rovarok.

*

Poros levelek
- ritka esőcseppek húznak
rajtuk vonalat.

Olvashatatlan jelek
de nem érthetetlenek.

*

Lefüggönyözött
ablaka mögött hallja
a lépteket - de

Nem tekint ki. Semmit sem
s többet is lát egyszersmind.

*

Kavarog a por.
Fiammal nézzük bentről.
Én tudom: a szél.

Ő nem. Kérdez. Valóban
lehet hogy nem szél - csoda.

*

Falba építve
a többi súlya alatt
a tört tégla.

Akár az ép betömi
a rést - de nem lesz egész!

 

8 tanka

Van Gogh-sárga és
Rembrandt-barna. Gris-szürke.
Ez bánt. Inkább

Legeljél füvet. Okádd
az epét - s ne mondd hogy zöld!

*

Megkopogtatták
elébb a fákat s kivág-
ták a fél erdőt:

hogy ajtódon most halljad
a kopogást. S a fejszét.

*

Önmaga teste
titkait hogy megfejtse
- kellett a másik.

Hol talál - ezt érteni?-
egy másnemű világot?

*

Már célzás közben
néhányszor eltalálod
és el is véted

Míg egyformán megérted
mindkét lehetőséget.

*

Nincs hozzá lépték -
csillagtérképen mélység!
Abszolút mérték -

lábasokba szétmérték:
fortyogott a világ-űr.

*

A versmondatod
formálod-korrigálod:
kompromittálod

saját olvasatoddal
az ártatlan világot?

*

Kivel szemben nőtt
meg az igényem - veled
vagy önmagammal?

Hogy szeretsz nem is elég?
Tudnom kell azt is hogy miért?

*

Nappal csak a leg-
közelebbi csillagot
látod. Éjszaka

- egyre sötétebb vagyok? -
már néhány ezer ragyog.

 

Waka-versek

1
Falba építve
a többi súlya alatt
a tört tégla

akár az ép betömi
a rést - de nem lesz egész!


2
Szél hajlította
diófa az ablakom
majdnem érinti.

Bent - hintázva szúette
hintaszékemen - majdnem én!


3
Kavarog a por.
Fiammal nézzük bentről.
Én tudom: a szél.

Ő nem. Kérdez. Valóban
lehet nem a szél - csoda.


4
Ha három lába
marad - menten eldől a
négylábú asztal.

De ha háromlábúra
is tervezték áll szépen.


5
Virága terhe
alatt földig hajolt - de
nem tört el a szár!

Szótlan mutatom annak
ki versem fölé hajol.


6
A lőelemek
hiányosak - nem várok
én tovább mégsem.

Távolság irány... egy szó
talán hozzád eltalál.


7
Poros levelek
- ritka esőcseppek húznak
rajtuk vonalat.

Olvashatatlan jelek
de nem érthetetlenek.


8
Valaki másnak
néztek: bosszankodtunk majd
nevettünk. Azok

kik nevemen szólítnak
kinek néznek ismernek?


9
Minden létező
- ez egyes szám. Mi ketten
az már többes szám.

így helyes - hiszen egyik
a másik kétszerese.

1976.


10
Van Gogh-sárga és
Rembrandt-barna. Gris-szürke.
Ez bánt. Inkább

legeljél füvet. Okádd
az epét - s ne mondd hogy zöld!


11
Megkopogtatták
elébb a fákat s kivág-
ták a fél erdőt:

hogy ajtódon most halljad
a kopogást. S a fejszét.


12
Rekonstruálni
a fák optimizmusát
- napszítta gyümölcs

lent rothadva a fűben
nem erjeszthet olyan szeszt.


13
Önmaga teste
titkait hogy megfejtse
- kellett a másik.

Hol talál - ezt érteni -
egy másnemű világot?


14
Már célzás közben
néhányszor eltalálod
és el is véted

míg egyformán megérted
mindkét lehetőséget.


15
Alig tudták le-
mérni... Sokkal kisebb volt
mint azt gondolták.

így is hatalmas - mégis
mindenki csak fitymálta.


16
(J. A. evilági története)

Nincs hozzá lépték -
csillagtérképen mélység!
Abszolút mérték -

lábasokba szétmérték:
fortyogott a világ-űr.


17
A versmondatod
formálod-korrigálod:
kompromittálod

saját olvasatoddal
az ártatlan világot?


18
Lelkesedésünk
- mint Achilles futása -
a végtelenig

osztható? Vagy talán már
a türelmünk felezik?


19
Kivel szemben nőtt
meg az igényem - veled
vagy önmagammal?

Hogy szeretsz nem is elég?
Tudnom kell azt is hogy mért?


20
Nappal csak a leg-
közelebbi csillagot
látod. Éjszaka

- egyre sötétebb vagyok? -
már néhány ezer ragyog.

1988.