« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Csikós Szilvia
Kilenc téli haiku
Kéziratként a szerzőtől

 

Kanyarodunk. Ki
erre, ki arra. Élet-
be-vágó sávok.

Nagykanállal mersz
két Semmit -bátran- tenni
egy Valamivé.

Rakosgatod a
valamiket. S valami
össz-hang összeránt.

Út is ment ott. Csak
eltérített a tér. Idő-
ben késtem el.

Kép-lékeny-nyi. Van.
Kérdő-jelre vessző. É-
lő-idéző múlt.

Hanyag szavakban
húrnyi hangok. Finom-
hangolás: dé-durr...

Hallom. Fog alól
szól csikorgó dallamom:
lélekmuzsika.

Metszett pohárba
pár hűvös ujj fagyott i-
géket hajigál...

...Kristályszerkezet:
tökéletes. Bölcsen zö-
rög egyben a más.

2002.12.14.