« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Csiszár László (1954-)
haikui

Alapművelet (Fiatal költők antológiája), Kriterion, Bukarest, 1985, 91. oldal
Utazások a szférákban, Kriterion Könyvkiadó, Forrás sorozat, Bukarest, 1991, 61. oldal


Haiku

birtokos névmás
az
enyém tiéd övé
pelenkák szaga