« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Fehér Miklós (1944-)
haikui
Kéziratként a szerzőtől


Emlékhely

Kardvillanásban
Virágszirmok a porban
Kopjafamagány