« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Holló András (1953-1992)
haikui


HÚSZ HAIKU
Új Forrás, 16. évf., 5. szám, 1984. október

Késésben

Csak lemaradok
folyton. Így hát soha nem
tudom meg, miről.

 

Zen-tan I.

az ürességnek
minden átváltozása
maradéktalan

 

Nagy pillanat

Egy gyerek rámnéz -
több lettem? kevesebb? mert
mérhetetlenebb

 

Ismeretelmélet

lehetett ilyen,
lehetett olyan, de ez
vagy az sohasem

 

Kapcsolat

Minden lélegze-
tünkkel isten szájából
vesszük ki a szót

 

Ajándék

Minden ajándék,
amit kapok, egy lapát
föld a síromra

 

Ősz

Fénycsíkot se húz
az eltévedt vadliba,
ahogy kőként hull

 

Párbeszéd magammal

Egyedül vagyok -
szólt. Ennyire lenni bírsz? -
kérdeztem tőle.

 

Zen-tan II.

mindegy, hogy mi tör-
ténik, ugyanaz nem tör-
ténik akkor sem

 

Horror

nincs ember, aki
elvihetné egy hangya
terhét e földön

 

Séta

várfalakon kell
átmennem, hogy engemet
vigyen a lábam

 

Történet

visszataláltak
a fecskék a fészkükre -
így tévedtem el

 

A több

Színes árnyékot
mért várj a virágtól? -
van viráglobogás!

 

Tűrés

Hangjuk vonuló
vadlibáknak: rezgését
elviselő húr.

 

Válasz

Hangját hallottam
eltévedt vadlibáknak -
ím, megnémultam.

 

Vagy-vagy

Világként rejlő
semmi? avagy semmiben
elrejlő világ?

 

Tévedés

Az emlékezet
nem veszíthet: olyasmit
talál, ami nincs.

 

Paletta

Már levél sárgáll,
varjú feketéll - az ég
mennyivel kékebb!

 

Viszony

Isten a világ
sírköve? Vagy a világ
isten sírköve?

 

Ellentét

Nincs helyén, de el
van helyezve. Helyén van,
s nincs elhelyezve.

 

A fenti haikukból 8 megjelent az alábbi kötetben is:
Nyolc haiku. In: Kötet nélkül - Fiatal Komárom megyei költők, Komárom Megyei Tanács VB. Művelődési osztálya (Új Forrás füzetek 1), Tatabánya, 1986, 75-76. oldal

Valamint 17 megjelent az alábbi kötetben is:
Préselt lepke,
Kozmosz Könyvek, Budapest 1987,