« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Kibédi Varga Áron (1930-)
[HAIKUK]

 

Miről szól a nád? Szóról szóra szól, holdra. Udvarol.

Beszédet szór, zizeg. Az égi istállókat ismétli.

Istenek nádasa. Szórja a szavakat. Igét ígér.

Köröskörül a hold udvara, párbeszéd. Az Isten ismétel.

Pont és vessző, nászutasok a párbeszédben. Csillagszóró.