« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

Kiss Benedek haiku fordításai

 

Kiss Benedek (1943-)
haikui

Ezt a válogatást Kiss Benedek maga állította össze a MAGYAR HAIKU KÖLTŐK c. antológia számára 1999-ben (Orpheusz és Terebess Kiadó, szerkesztés és előszó: Szepes Erika), a kötet papírkiadása nem készült el, de anyaga beépült a https://haiku.hu weblapba.
Terebess Gábor

ZÖLD FORRADALOM
Kortárs, 1999. május és Kortárs, 2003. június

A jácint apró
levelecskéje földet
repeszt szelíden:

magok szívében
forradalom dúl - zölden
tör föl vérük!

 

TÉLVÉGI VARIÁCIÓK
Kortárs, 2003. június

1.
Ahol a nagy fa
elágazik: mint fészek,
maradék hó ül.

2.
Nagy fák nyergében
maradék hófolt lovagol.
Csüggeteg vágta.

 

DEKADENS?
Kortárs, 1999. május

Feketerigó -
csőrén színarany ének -
mézként csorduló.

 

TISZAVIRÁG

Tiszavirág, te,
élsz a világba, s mit tudsz
te a világról?

 

DÉR

Rozsdált levélen
kapar körmös fuvallat.
Dérül a harmat.

 

IDOL
Kortárs, 1999. május

Kárászi tompor! -
imádlak, drága asszony:
tompor és jó bor!

 

KESERÉDES
Forrás, 1999. november

Keserédes bor -
fele szín-napsugárból,
fele meg éjből.

 

LADIK

A hold ladikja
hófelhők hínárja közt
lám megfeneklett.

 

ÖSZVÉR-IDŐ
Forrás, 1999. november

Nem tavasz ez még -
legyeket bolondító
öszvér-idő csak!

 

ŐSZ BORÓKÁK

Száll, napok óta
szálldos a nyárfagyapot.
Ősz a boróka.

 

RETTENET
Élet és Irodalom, 1985. VI. 2. 23

Sáppadozó lomb.
Vadgalamb hussan közé:
a földre retten.

 

ELMÚLÁS
Forrás, 1999. november

Őszi levelek!
Hullik, romlik minden a
Földön! Temetek...

 

SZERELEM
Hitel, 2002. június

Gömbölyödő hold!
Feleségem ha rámnéz,
kipirul arca.

 

KÖDBEN

Kocsizom ködben.
Fényszóróm, jaj, faragd ki
a ködből utam.

 

CSIN-CSIN
Forrás, 1999. november

Magányos este.
Csordultig a pohár. Nos:
Egészségemre!

 

HORDÓ ÉS SZÓNOK
Kortárs, 1999, május
Hitel, 2002. június


A hordódnak higyj,
ne a hordószónoknak!
szentségesebb frigy!

*

 

VIHARBAN
Magyar Napló, 2001. május–június–július, 6. oldal
Kortárs, 2003. június

1.
Hunyorog az ég.
Felhők pillája alól
süt sebes villám.

2.
Zihálnak a fák.
Tüdőlebenyei tán
a zivatarnak?

 

KONTRASZT
Magyar Napló, 2001. május–június–július, 6. oldal
Kortárs, 2003. június

Lélekölő csend.
Hirtelen sikoltástól
reccsen az ablak.

 

MULTIK
Magyar Napló, 2001. május–június–július, 6. oldal
Hitel, 2002. június

Micsoda disznók!
Tömpe körmük közt bankók
és csoda-dísz-nők.

 

HAJDANTA
Kortárs, 2003. június

Hogy zajongtatok
hajdanta, szép lúdjaim!
Most hol hallgattok?