« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Kiss Lehel (1984-)
(Szamosújvár)

haikui
Kéziratként a szerzőtől


Hajnal

Gecsemánéban
a pokol a mennyboltot
most csókolgatja


A haikuról

Japánok álom-
vizére terelgetne
zord Európám


Helyzetjelentés

Minálunk jól megy:
itt úton és útfelen
koncot osztanak.Pillanatfelvétel

a kígyókirály
még álmában is Para-
dicsomot hámoz


Viszontlátás

katicabogár
hátán találkozunk a
hetedik pettynél


*

e
ge
maszőkena
pszilá
nkotri
ngató
ó ce á
ntü
kr
e
Ir
Sz Én


Hessentő

Súlyos döglegyek,
mit szerettek vajon a
kis tulipánon?


Rózsa, reggel

karikás ostor
hasította égből egy
korty poharamban


Ének fürdés közben

ablakon át-
szűrődő holdvilágban
fürdetem magam;

falon az árnyék,
ha merne, most bátrabban
imbolyogna, ha

nem ablakomon
szűrődő holdvilágban
fürdetném magam,

hanem csak úgy - csak
vízzel és szappannal, mint
egyébként máskor is


2006. IV. 2.

Bélyeg - egy dénár.
Rajta egy Ember képe.
Hová ragasszam?


Őszi sétán

Fáradt gesztenyék.
Lombjuk közt édes könnyek,
szellő, por s az ég.

Szellős, poros ég.
Lombja közt, Édes, könnyek.
Sülő gesztenyék.


Psszt!

Fenyőfa csúcsán…
…pihegő galamb… hintáz…
…két szárnya rebben…


Visszatükröződés

Ember a szemben
- szíve nem világít, sze-
me annál jobban.

Tücskök az éjben
- szemük nem világít, szí-
vük annál jobban.

Legyek a tejben
- szívük nem világít, sze-
mük annál jobban.

Ember a szívben
- szeme nem világít, szí-
ve annál jobban.


könnyű a bashóknak

mert minden egyes
fűszálban mozzanatban
van egy haiku


Május

Kellemes idő…
…majálist rendeznek a
kopjafák alatt


Levél

Vitéz testvérem!
Hozzál puskát, golyót meg
egy rágót nékem!


Diagnózis

fehér szivedet
vörösen szövi át a
márvány-erezet


Bruegel: Ikárusz

meglestem sokszor
oszlopsor közti bálban
a kanonok sír


Visky Ferenc temetésén

padmalydeszkákon
könny-rögök puffanása
- risus paschalis


Kultúrbaptizmus

Tó, békalencsés.
Ember ugrik, zsupsz, bele!
Vén vize csobban.


Epekedem immár

Nyelném eceted
is - epekedem immár,
miként a szarvas.


Embertelenül

Embertelenül
fázom - hiába lángol
sötét palástom.

(1.)

s r n o z l á h r i c n o c v
hogy nem vette fel senki
í a y s o y m a m n y l é e


(2.)

s
Ir
aN
yo
sz
o
vette fe l senkI
y
ám
ha
Rm
in
cn
yo
lc
év
eh
og
yn
em


Füst gomolyog

Füst gomolyog át
a szomszédok kertjéből.
Tüsszent a mályva.


Foltos a plafon

foltos a plafon
nincs az a diszperzit mész
könnyez a freskó


Két bohóc

A naccságosúr
tuggya meg, hogy mostantú'
nem naccságosúr!


Kérdés

Ha nyoszolyámon
nyújtózkodik a tavasz,
hova feküdjek?


Végzetes

rohan fut rohan
míg egyszer kiszalad még
az időből is


Letakarva

ázott homokban
fekete facsikó le-
takarva füttyel


De nem jön

Az ablak alatt
nyitnak már a rózsák
- de nem jön a fiú…


Nagyot köpött

Nagyot köpött az
óceán a homokba.
Tán épp a Csermelyt…


Sütő András temetésén

valami lángol
szagtalan füsttelen a
szemüveg mögött

*

őszbe forduló
időben csak az anya-
föld tart melegen

*

várnunk kell-e még
mene tekel ufarszin
legnagyobb álmunk


Széthullt a faló

széthullt a faló
nincsen város se falu
tört darabjait

ö e e e i
ssz d g tn
ö e e e i

hőc hőc katona
hull a könnye zápora
majdhogy nem nyerít


Harmadnapja

Zöld, bolyhos réteg
s illatok alatt alszik
a tálban a rizs.


Idill

Alszik a völgyünk.
Álmai körül strázsát
állnak a hegyek


Emlék

egy régi képre
ömlött a szarvasbogár
szívverése, hajh!


Csak gyertyát

Csak gyertyát gyújtok
ma már - a villanykörtén
lepke pihenget.


Korai ősz

Korai ősz jár
kerítéseink mentén
- megnyúlt macskaárny.


Be szépen

Búzamezőben
pipacsnyílás. Szegény Föld,
be szépen vérzik!


Meg kéne

Az öreg, szagos,
szétnyűtt mosógépet meg
kéne becsülni!