« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Láng Éva (1925-2013)

7x2 HAIKU
Mókuskerék, Mediant Kiadó, Budapest, 1993, 109. oldal
Nincs kivétel
, Új versek és válogatások, Tevan Kiadó, Békéscsaba, 2003, 291-292. oldal

Lepke-virágom,
csontkezű tél letarol,
nincs hova szállni,

*

elrejt a homály,
mélytüzű éjféllel majd
rádnyit a holdfény: -

* * *

Hallgatag ember,
szűkszavúan méri fel
más locsogását,

*

házsártos némber,
zsörtölődve haragszik.
önmaga mérge: -

* * *

Karón, a póznán
nyársforgás a sorsunk, míg
zsírunk lecsepeg,

*

lőcslába görbe,
torzkép, gúnyrajz, amiért
nyögdös a vesztes: -

* * *

Árú a tested,
nincs szégyelnivalód, ha
lopni nem illik,

*

olts a husángra,
megfogan, Mézért
jussol a renyhe: -

* * *

Fohász, röpima,
mennyi malaszttal teljes
tárna a lelkünk,

*

mennyi malaszttal,
s még mivel altassam el
álmom, az ébert: -

* * *

Kereslek árnyam,
ott fut, előttem iszkol,
vágtat utánam,

*

oltár a haza,
feláldozod érte mind-
azt, ami másé: -

* * *

Laktanya-szíved
tárva akárki előtt,
ablakán hályog,

*

este alászáll
egünkről a fényes nap,
tested aszalta.

* * *