« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Légrády Csaba
haikui
Ezredvég, XVII. évfolyam, 3. szám - 2007. március


Hét haiku

Avarba zárva,
Odvas fatörzsek alján
Rovarkarnevál

*

Szitakötő száll
Aranytükörben égve
Nyújtózik a nád

*

Zöld bozót alatt,
Ágas-bogas homályban
Pocokfészekalj

*

Patakmorajban
Suhogva ásít a völgy,
Köd lepi lustán

*

Csikorgó ágak
Karistolják az eget
Felhő lehelet

*

Uzsonna helyett
Zsebem melegével
Lakik jól kezem

*

Hószitáláskor
Sapkameleg pillantást
Kiben falhatok?