« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Papp Lajos (1936-)
haikui


Harminchárom haiku
Ezredvég, XV. évfolyam 8-9. szám, 2005. augusztus-szeptember

Matsuo Basho emlékének

Az alapvers

Szál fenyő lennék?
Az éj holdfény-zuhatag.
S dalol egy kakukk.


Nem múló bánat

Rám szólt a reggel.
A nap óránként rám szól.
Szótlan az este.


Isten az égben

Elnéz felettünk.
Megtűr vajon ma minket?
Holnap mindegy már.


Imamalom

Szép biz' az élet!
Szép, gyönyörű a világ!
Jaj, szép! Jaj, szép, szép!


Szüleim sírja

Egy ágyban háltak.
Pokol volt a nappaluk.
Itt tán pihennek.


Az én örökségem

Apám szegény volt.
Anyám Őt megvetette.
Szegény lettem hát.


A házassági évfordulónk

Boldogok voltunk.
Ülök két pohár mellett.
S egyedül végképp.


Sorscsapás

Ösvény a fák közt.
Egy sorscsapás merre visz?
Hallgat az erdő.


Tétova leltár

A lányom? Elment.
Helgám is; odaát van.
Van még egy fiam.


Új életritmus

Este lefekszem.
Álmom, ha volt, elveszett.
Fölkelek reggel.


Szomorú özvegyek

Levelet írnak.
Nem jön már soha válasz.
Hát újra írnak.


Veronika halála

Alig beszéltünk!...
Tudtam. Tudta, hogy tudom.
S lehullt egy csillag.


Keresőben

Uram, merre vagy?
Bárhol légy, te vagy az Úr.
És én... Mi vagyok?


Helga tréfája

Így kért: ne menj el!
Maradtam negyven évig.
S szó nélkül elment.


Vers helyett

Itt minden Te vagy.
Téged vigyáz itt minden.
Így óvsz meg engem.


Marcika fél

Kis, síró ember.
Élete riadalom.
Anya!... Nincs sehol.


Nelli-tündér veszélyes

Vidám pillangó.
Mosolya napsugár-fény.
Meg ne haragítsd!


Samcika derék fiú

Tán szamuráj lesz.
Erős, hűséges, bátor.
Most még: samuráj.


Szami hallgatag

Nehéz sorsa lesz.
Kevesen szeretik majd.
Hallgat. Hallgatok.


Álmom a családról

Maradék álom.
Hetenként egy telefon.
S a várakozás.


Még egy kiáltás

Nyisson egy rést rám!
Hátha meghall a világ.
Szóltam a falnak.


Magyar aratás

Ocsu, torz szavak.
Kalászban nem fért a mag.
Nem fér itt a tett.


Homo politicus

Arcát vesztette.
Üres név holmi listán.
Még két lábon jár.


A harminc ezüst

Adták, eltette.
S leírta: nem vállalom!
Gondolt magára.


Egy életút végén

Előbb csalt, rabolt.
Kincsein trónolt aztán.
Ma könyveket ír.


Egy jó ember

Virágkedvelő!
Jó ember! - mondják róla.
Mit mond a virág?


Vasárnapi költő

Ilyenkor költ csak.
Kölcsön vesz egy-két jó sort.
Ma nem lophat mást.


Kényszerhelyzetben

Ők átnéztek rajtam.
Én meg sem látom őket.
S egymásba botlunk.


Katonák temetője

Egyen-sírkövek.
Feszes sorokban állnak.
Halni kész sereg.


Majd a boncasztalon

Exitus. S visznek.
Szétvagdalják a testem.
A lelkem nem kell.


Sajátos kifejlet

Tűnjetek innét!
Űzöm mind a férgeket.
Bordáim közül.


Vállalt magányom

Csukva az ablak.
A redőnyt leengedtem.
Zárva a szívem.


Szép új világ

Dúskálhat a gaz.
A nép világgá széled.
Az igaz meghal.