« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Pető Tóth Károly (1954-)
[írói álnevei: Kampó Igric, Carls Carlsson, Kifu fáraó]
haikui


Pető Tóth Károly: Tízezerlyukú síp, egylyukú rosta
Pető Tóth Károly: Harminchárom haiku
Haiku(k)
In memoriam Patai István
Haikuk Kampó Igric álnéven

Pető Tóth Károly haiku fordításai

Pető Tóth Károly: Mai kocsma [ill. ... Koncz Tamás, ... Sziráki Zoltán], Tekikagyü, Budapest, 1997, 119 oldal
CÁF - undorground szamizdat lefolyóirat, 1993. december 32.
Pető Tóth Károly: Tízezerlyukú síp, egylyukú rosta [az illusztrációkat kész. Hargitai Mariann], Göncöl, Budapest, 1991, 101 oldal
Pető Tóth Károly: Hal-álom [... ill. Németh Ferenc], Cserépfalvi, Budapest, 1994, 52 oldal
Kampó Igric: Abszurd napszúrás, Magyar Műhely Kiadó - Tekikagyü, Budapest, [é.n.], 185 oldal
Carl Carlsson: Copyright C.C. [!ford. Kampó Igric], Magyar Műhely, Budapest, 1999, 74 oldal

 

MADÁR
LÁB
NYOM

Haikuk

1 Filozófia I.

Egyetlen fát sem
lát. Mégis az erdőtől
védi azt a fát.

2 Ni a...

A rettegés vad
üvegén betörhetet-
len (ni a dobszó!)

3 Ácsorgás

Sietni vala
hová lennénk egyhelyben
kopogás nélkül?

4 Alkony

Nézd vadkacsapat-
tog a tűztó tükrén el.
Füst szállt szemembe.

5 A mi

A tudat csak egy
kívánni valót hagy ma-
ga után: a vágy.

6 (meta)Kunstwollen

„Valaminek kell
lennie“ mondja. Mondom:
látod épp ez az.

7 A semmibe harapó kígyó

Megjelölni, bár –
Mit is mondtam az előbb?
Már meg is jelölt.

8 Logopédia

Halottak nyelvén
énekel. Amúgy dadog
az istenadta.

9 Akrobatikus pánik

Berendezkedik.
Mindegy mibe. Neki csak
berendezés kell.

1O Szóbeszéd

Annyit beszélünk
a semmiről, hogy neki
az már szinte semmi.

11 Apokaliptika meta-

Megijed, így ha
lát. Ne lássa már úgy hát
senki önmagát.

12 Áru-e a kultúra,
avagy vérfürdő a piacon

Muszájból kardot
ránt. Szájában a hamu(-)
tál lencsévé vált.

13 Aiszkülosz kezéből elgurul az alma

Minden papírlap
túl fehér ahhoz, hogy rá-
írhassuk sorsunk.

14 Visszfényterhes éj

A mélység vissza-
néz rá s a zuhanásnak
megálljt parancsol.

15 Randevú akárhol

Ahogy megjött, föl-
izzott a lég. Leglegebb
pokoli légyott.

16 Filozófia III.

Vad malom az ész.
Pőre test. Lator lélek-
ként ül tort a bor.

17 RIMBAUD nem alkusz

Hűsen tündöklöm.
Szívem üt. Szemem derült.
Zsebemben öklöm.

18 Násznoktürn

Legyen örökre
harmatillatzeneéj.
Gyöngy pereg gyöngyre.

19 -ból-ből

Léted csörömpöl.
Halál borodba hörpöl.
Kitörsz a körből.

2O Négy évszakom vagy

Elfut és megvár:
csillótavasz, szőlőősz,
fémtél, üvegnyár.

21 Csöndzen

Hűs zene füled.
Csak én hallom. Nem veled,
és nem nélküled.

22 „A remork you made“

Nem múlok tőled.
Nem leszek veled soha.
Sorsod az öled.

23 Tótok mondják teliholdkor

Ma nincs a holnap.
Múlt tutaján úszó Hold.
Kutyák csaholnak.

24 Elégikus felhang

Meddig bírod még?
Megírod és tűzre vet.
A papírod ég.

25 Az ott az ó utazó

Egyhelyben kóbor.
Testté válik a lelked:
vízzé váló bor.

26 Tengerbeszéd

Halld a szót, ember!
Ne a hallatszót, hanem
a néma tengert.

27 Önsajna

Csak néhány szavad,
ami megmarad. Magad
vagy tüzed, havad.

28 Hálaadó

Füllel már csönded
sem hallik. Most pitymallik.
Átkozd! Köszönjed.

29 Magángénbank
„Ki–be ugrál a két szemem“
(J. A.)

Isten ugyebár
mindenben benne. De
mi van Istenben?

3O Mozgalmas táblakép

Azt mondja a spon-
gya: „Mon Dieu, letörlöm ezt
a kígyót. Így jó?“

31 Attól vajh becsületes megtaláló?

Leesett a hó.
Alkalomadtán majd föl-
veszi a tavasz.

32 Dupla parafrázis

Mi a „nagyon fáj“?
Mondd: ahogy a tű átmegy
a teve fogán.

33 Tegeződés egy gyékényen

Buta állat sze-
mében fürödtél már meg,
okos ember, te?

34 Déli séta

Két lépés közt
lengő herék elütik a
delet. Haragszol?

35 Sópitaval

A fehér hóhér
elment showér’. Visszajön
az utolsóér’.

36 Agg Hölderlin kérdez s válaszol

Hős fárosz, őská-
osz és hölgyválasz? Rend a
Rilke mindennek.

37 Mák és vaklárma

Csitt, semmi! Csak cé-
da combok közé tévedt
céltalan dumák.

38 Szerenád a hangyának

Érted a Holdban
tízezer bomlott tücsök
némán hegedül.

39 Raki and roll

Poggyászbálterem,
kabarébarakk. A szó
takarékra rak.

40 Klausztrofóbia

Alagútban oly
idegen lesz, mint zabszem
a valagunkban.

41 Csak egy ember mozog a

haikuketrec-
ben úgy, mint Paul Celan az
elefántboltban.

42 Egy csavargóra
(T. D.-nek)

Ég zeng, betemet.
Hiába áldja árnyam,
„lézengetemet“

43 Az a

alant a hant a-
latt lant alant a hant
alatt a lant a

44 „Alone in the mud“
(S. Beckett-nek,
M. Mantlernek,
J. Bruce-nak)

Egyedül a sár-
ban vagy olyan, mint a szar
tiszta batisztban

45 Heverészve a turistaárfolyam
party-ján

Ladikol Kháron,
butikol Áron. Hangyát
nézek fűszálon.

46 Békeharc-szeánsz
polgári otthonban

Olajágról röp-
pen a fing. Üss a plüssbe
s nevezd galambnak.

47 A rettegés és a részeg ész
(Heisenbergnek sans gene)

Tetőfokra hág.
Nem ér az ébredés, ke-
vés a feledés.

48 Hóbelevanc

Hancúrozni jang-
yinszögfödte hómezo-
zoikumokon

49 Metróbéli haikuemlék

Úgy elborult az el-
mész. Kimentem csapba hú-
gyozni. Úgy elbor-

50 A lyra lant, nem tudomány

Nézzük például
a költészetet nézzük
például ha köll

51 Egy szép haiku

Ez egy nagyon szép
haiku lesz. Ez egy na-
gyon szép haiku.

52 Egy másik szép haiku

Ez egy szép hai-
ku. Egy szép haiku. Egy
haiku. Még szép.

53 Egy ritka szép haiku

Egyre csak mintha
úgyis szívembe gázol
holléted titka

54 Szavanna

Minő tovatű-
nődő ünő vagy szíve-
men a fű kinő

55 Reel so tight

Össze-visszulok
hanyatt-homlok-délután
fűzz szorosabbra

56 Tete-a-tete
(az állatkertben)

vadul szemedbe
zoomlik és készakarva
égtájikonarc

57 Ó boldog igen

tépdes dobál ejt
kisimít és eltakar
melyik az a kéz

58 Maya, mifene, na ja

a látvány fátylán
áthatolva csak pőre
pillantás marad

59 Semmi sem mi I.

legyen kéjecho
kínközép és fájdejó
semmi ne legyen

60 Semmi sem mi II.

ne legyen semmi
egyen ketten hármulni
rostán áthullni

61 Mindazonáltal

álomgerjesztő
létvágytalan röpke szem
gurul a porban


62 Tight silkrope-ride
(Most süllyedő tintákra gondolok:
„Now I'm thinking of sinking inx.“) (ford.: K. I.
C. C.)

pedzi az orsót
a hal lyukas a csónak
elmarad a part

63 Full blue moon on the train
(to John Coltrane)

a vonat elmegy
ahogy öled telihold
távolba enyész

64 Trashpass

kudarcorsóról
holt halhatatlan halál
gombolyodna már

65 Mo(u)rning dew, et petit mort?

majd ha gyöngyöled
harmata ír arcomra...
vad béke lesz az

66 Tavasz

A cseresznyefa
menyasszonyi ruháján
brosstűk a méhek

67 Nyár

Pokolnap. Holdbűn.
Minden jó, ami... és min-
den jó, ami nem...

68 Ősz

Eltűnni sehol.
Agyadban, te hű lator,
forr a misebor.

69 Tél

Havon szikrázik
vágyunk, míg gerincünkön
halál szánkázik.

70 Éji tó

Tóban mi riad,
ha kő csobban szemében?
Csillag, miriád.

71 Transzplantáció

Álmodban árván
átokkal álmatlanul
áldva álmodlak

72 Evilági másállapot

Halálom: fehér.
Életem: fekete. Én:
médiumszürke.

73 A tojás

Belegörnyedünk
mindennapi elvisel-
hetőségünke.

74 Egy forma túlcsordul

Látjátok fele-
im: ez hosszabb lett, pedig
rövidebbnek ké-
szült.

75 Egy forma apoteózisa

Redukálódni
addig, ahonnan a meny-
nyezet már csak egy...

76 Csiki-csuki

Egy kulcsra járunk.
Ezért vigyázz, ha kizársz:
magad zárod be.

77 Ipi-apacs

Eltűnni mi más?
Csak „annyi“: ezentúl ár-
nyékunk a fogoly.

78 Fonák-return

Csak azért térünk
vissza, hogy hűlt helyünket
megmelegítsük?

79 Nihil kontrapunkt

Időző idő
imádkozó sáskahad
térdelő térben

80 Pair, impair

Arcunkon halál-
...ig fénylő halál. Mono-
sztereo defekt.

81 Eszperente epitaphium

E hely jeltelen.
E tetem jellemtelen.
Telente -telen.

82 Latin haiku angol csattanóval

Hic et nunc, ad hoc
amor omnia vincit.
Cash and carry, please!

83 Pösze haiku

Sűrű hófátyol
puhán pillézve pátyol.
Vigyázz, fölfátyol!

84 Hogy el ne kámpicsorodjunk,
avagy bíztatás az alteregonak
(megint T. D.-nek)

Még az is lehet:
ketten kiteszünk csaknem
egy egész felet.

85 A játszma
(öcsémtől-nek)

Jól állok – szólt a
sakkozó – de azért jobb’
szeretnék ülni.

86 Megismerés

Hagymahámozás
vég nélkül s ami marad
az sem a tiéd.

87 Tapasztalat

Ugyanaz, mint a
fenti, de közelre ha-
joltál s könnyezel.

88 Partikularitás

Az egyik olyan
akár a másik. Őrzöd
egyik-másikát-

89 Hármashaiku Tandori Dezsőnek

Egy felröppenő
madár árnyéka lebben
arcunkra. „Bántja

a szemünket ez
a nagy fényesség?“ El va-
gyunk veszve? Hiszen

röpte hirtelen
kívülünk és bennünk most
rendezkedni kezd.

90 Álomhaikuk

a/
kertben madárdal
kézben letépett virág
ébred az álom

b/
éjszaka délben
árnyéka-nincs harangszó
pihen az álom

c/
a szemben holnap
szívben suttogó soha
alszik az álom

91 Masquerade

Végy föl egy maszkot!
Aztán vedd le! Másik az,
amit levettél.

92 Saison intérieur

Íme itt a tél.
Így múlik el s lesz a Lét.
Belenevettél.

93 Rendez-vous a la solitude

Rendezni sora-.
Inkább sorba egyedül.
Agy. Ágy. Vagy. Így. Egy.

94 Wonder and passion

Kíváncsi vagyok,
hogy... Na jó! Jó. Na! Hogy? Gyok.
Va. Csí. Ván. Ki. =

95 Akol

Szeretnék végül
legelőször, legutol-
jára: középen
ott, ahol az itt,
ott, ahol az ott, mégis
egyetlen ahol.

96 TESTMELEG HALÁL
(haiku-koszorú)
„Rejtély, hogyan születik tisztán valami.“
(Hölderlin)
„A lélek alany, a test állítmány.“
(Hegel)
„Ki úgyis meghal, azt minek megölni még?“
(Szophoklész)
„Csak jel vagyunk s mögötte semmi.“
(Hölderlin)

TÁtongj anyaöl!
Örök-való zuhanás.
In. Out. Ab oVO.
*
Vonatom közelg.
Egy Ave Ria alap.
Ontosz öleLI.
*
LIget és mocsár-
dás. Néha tánc. Máskor hüpp.
Már szinte őSZI.
*
SZIszegő szívvel
lehet. Vagy azzal is tilt-
hat. Szeret. Gat. GET.
*
GETsemáne kert-
ből még ily-oly kígyó ki-
virágzik. De MILY?
*
MILY dada go-kart
farba öltve motoroz-
zant tenger a HAB.
*
(H)ABban nincs semmi,
ha együtt alszunk ma el.
Nincshez hű rabOK.
*
OKtalan állat.
A talán fedélzetén
csak a halál HŰS.
*
HŰS ég. Archamu.
Szájbaver tűntöd. S tündök-
Öl. A pólya SÍR.
*
SIRokkólázban
a sohasemvoltat is
szél fújja újJÁ.
*
JÁtékozlódunk.
Ütés előtt rámszámolsz –
égő kazalBAN.
*
BANális sirám:
ital nem válik vérré,
test eledelLÉ.
*
LÉted kérdéssé
tornyosul. Halálom tű.
Köröz meréSZEN.
*
SZENtenciákban
létet kapott a lékünk.
Nyűgben nyög és NYUG.


*
NYUGj ó dalom!
Alant a hant alatt a
lant. Pendülsz hoVÁ.
*
VÁrosod ódon
sikátorai közt is
hallom síráSOD.
*
SODornak -délnek,
északnak, keletnek és
nyugatnak- múltTÁ.

TÁVOLI SZIGET
MILY HABOK HŰS SÍRJÁBAN
LÉSZEN NYUGVÁSOD?


Haikuk még

„Egy mentséged van, hogy bolond vagy.“
(Szuszi)
„Mi, egy bordában szőttek,
egy gyékényen árulunk,
Egy követ fújván.“
(C.C.)
Zsuzsanna és a
vén poroszkál a siva-
tagban egy tevén.
(K I.)
„Kellemes karányo“
(SZ. G.)


1 Szuszilogy
(tryptichon)

"Égi legelőkön a lányka száll.“
(K.I.)

Orrlyukaidról
duplacsövű puska jut
eszembe. Állat.

Hogy fut, aki lót
sorsa elől? Lyukba jut.
Sóbálvánnyá válhat.

Oldjuk, ami volt.
Tejben és vajban vajúdj.
Halál kaszálhat.

4 Bor sodor

Meztelen tollal
jutok szíved faláig.
Játszom a sorral.

5 Basho + az Isten

Hogy hull a hó, jé!
Egyre keményebb lesz a
diónak héja.

6 Vivekachundamani + három pont

Nevenincs költő
ötlik, s ott botlik lyukba,
hol nincs mi kőtől...

7 Vad malom

Szűrt fény cikáz át
a retinán. Szerelmed
ó hogy elbírnám.

8 Téli életkép

Havas tájra süt
a Nap. Odasüss, veréb-
csapat fákra ült.

9 Quiproquo

Annyira tetszel,
hogy szépnek látlak. Átad
néked a fátylad.

10 Az ősök visszatérése

Milyen gyönyörű!
Tavasszal kinő a fű
lábad nyomában.

11 Sasszem

Könnybe lábad a
szem. Te vagy enyém, én a
tiedé, a’sszem.

12 Metakalligráfia

(...-öm)
Dérlepte fákon,
füvön, csupa ákombá-
kom. Fázom. Tűnőd-

13 Kócsagpár
(F.A.M.-nak és M.K.-nak)

Csókban szív dobog.
Öledben kis moccanás.
Ó te soha más!

14 Raguraga és hóguriga

Szalad a halál,
– apát lel, ki karmát nyel –
csak havat talál.

15 Egy haikuikon

Ömlik belőlem
a haiku. Haj, kudarc
ez s nem függ tőlem.

16 Abrak a virágra

Fékenincs zabla.
Lovak szabadultak rá
a blablazabra.

17 Pröfi spörtölő

Vélem hogy kitosz
a játék. Olimposzi
túsz az ajándék.

18 Békaseggimázs

Ó a sok blamázs!
Veszti színét, fonákját.
Tóban csobbanás.

19 Árnyék

A veréb, nézd csak
üvegen kopogtatna,
pedig csak jégcsap.

20 Szörvájvörizmo all over

Folyamatosan
oson a lét a padkán
és folyosókon.

21 TV-áthallás

Van zsákomban mind
e jó. Csont és bőr és a-
ma kollekció.

22 Fiatal a kéményseprő

Iszom a borom.
Vidáman szomorkodom.
Sebaj, csak korom!

23 19’28

Nyúlik a nyál a
tévében. Künn hideg van.
Legalább érzem.

24 Stille nicht

Elcsendesülnek
mindenek. Csak poharak,
villák csendülnek.

25 Lázzárvány és Merlin
(Lázárnak és Ervinnek)

A háztetőkön
most a macskák sem járnak.
Hideg a tököm.

A hőkölőkön
Nem látszik a játszi fény.
Biz’ kilökődöm.

Úgymond dömdödöm.
Nyoma sincs ki halálnak
átad. Köszönöm.

28 Egy suta ima satuiban

Nem ver bottal az
Úr. Korbácsold azúr ég
orcámra felhőd!

29 Asztalfoglalás
(Lázár úrnak újfent)

Maradtam? Naná!
Állandóan ülök majd
ama asztalnál.

30 Sirokkó
„Jancsónak jön csónak“
(Charon)

Haikut írok.
Most veszem csak észre, hogy
nevetek, sírok.

31 A temetőlátogató

Gyalog megy és sír.
Nevetek sírokon fut.
Darabig marad.

32 A temetőőrnek

Báránnyal hálván
adjad oda magadat
a teremtőnek.

33 Remembrance on an embrace

Láttam egy embert.
Hamu között böködött
valami „ember“-t.

34 Mit nekem Hekuba!

Vonatfütty hallik.
Beleveszem haikuba.
Mindjárt pitymallik.

35 A gyanú fennforgásának esete

Baromira Ír-
OM ezen haikukat.
Isten átkutat.

36 Páter monster

Kutyák ugatnak.
Keletnek és északnak,
délnek, nyugatnak.

37 Utazósebesség

Meddig, mit, hova,
Jehova fut, lőtt lova
csánkján egy bogáncs.

38 Anyanyelvtej

Versenyezni mely
nyelv merne véled. Édes
hamuban émely.

39 Barbár zanzibári józanzanza
„Melanin“ (Carl Sagan)

Sorsot reménynek
hinni olyan, mint üres
pohárból inni.

40 Górcső
(a lehető görcse)

Momentán halál
lamentálhat. Nem téged
talál majd, állat.

41 Hiátus

Ó lágy anyaöl,
Hanyagol e lét. Isten
tegye majd beléd!

42 Leporello

Fajjal a falnak,
fejjel a mélynek. Alul
a gyanú gyalul.

43 Hurielmélet

Hideg az ideg.
Ideiglenes a tér.
Nyílik az íj. Mély.

44 Módirat

A ma született
bárány vérében fürdik.
For You et für Dich.

45 Igaz reklámom
„Semmi cókmók, csak wine and smoke.“
(K. I.)

Cigarettázom.
Hamu és vaksi lámpa.
Itt ma elázom.

46 Jókor vagyok itt

A rokonaim
fokozatosan elhagy-
nak. Ím egy ragrÍm!

47 Hajrá freudi!

Használom ami
ékül és fedezékül
rámvall. Az álom.

48 Az O. V. ovi
„Ó Szulamit!“
(Paul Celan)

Egyszer valamit
láttam, és most szalámit
töltök kolbászba.

49 Mely csakra?

Grateful polit
i Q. I am polite man.
Ez csak egy haiku.

50 Régi görög Ígér

Egyszer majd fogom
magam s rögvest leélem,
ami hátra van.

51 Az Erdély M. és a C. Sagan
hommage

„A hó fekete.“
Egy színen pendülünk,
de fonákul hangzunk.

52 Az oeuvreur
(T. D.-nek)

Verebekkel nem
törődöm. E föld eltöm.
Emberekkel sem.

53 Zen-e

Panamakalap
alatt harap a Nap. Csak
ama lant maradt.

54 Tétovatánc
(Nietzschének-ekh)

Suta mozdulat.
Levertem egy poharat.
Minden megmaradt.

Az olyan isten,
ki mit sem sejt, csak táncol...
Magához láncol.

Csillagok között
a kifeszített isten
Beléd költözött.

55 Meta-

Hamuteli szem.
Ellenfényben nem látom.
Amúgy elhiszem.

Unos-untalan
körbe jár a világ. Az
utas úttalan.

Átrázhat isten.
Opohár alján a zacc.
Káprázat minden.

Szép, de látszat az,
– tenger partján haladsz –
népnek halat adsz.

„Mászok fölfelé, mint Jób a létrán,
valaki egyre hidegebb szemekkel néz rám.
Az Isten beállt az idegenlégióba.“
(K I.)
„Te dolgodra hagysz,
én dolgomra mész.
Hol a fenébe itt Holofernész?“
(C. C.)
„Leesett sok mázsa hó,
Hommage-okra okod adó.
Leesik az állam álla
Csak az álmom nem állom.“
(K.I.)
„Valaha láttam egy embert.
Milyen nap van ma?“
(Airún)


Istennyiségnyi pániq
(Ady Endre)

„2OO1 Vízkereszt napja 16.25 óra.
Pont itt tartottam, amikor is mottót próbáltam írni az Ady-haikuhoz. Pontosabban nem tartottam volna itt, ha a lépcsőházból nem hallok meg egy gyerekhangot: Magyarul nem tudsz?
Jó lesz ez mottónak, gondoltam. Bementem (mert a konyhában írok) és megnéztem az órát. Annyi mint fent.“

Siet az óra.
Én itt sem vagyok. Hagyjuk
a mandragóra.


Monstermonstrancia
(Hajas Tibor)

„Nagyra nőtt gyerek
voltam. Képeim között
heverek holtan.“

„Egyél virágot
fénynél is sebesebb. A
sebed világod.“
A tetőtér – The loft scene
(Vajda Lajos)

„Minél közelebb Istenhez.
Már pár méter is számít.“

Megfestem ahogy
megáll a szív. Hívatva
vagyok. Maradok.

Szürke hétköz-
(Csontváry)

„Éhen halok, mint a Rejtő.
Jön majd, mert mindig jön egy
újabb nagy magyar költő,
de addig is Gerlóczy óriás lesz.“

A színpatikus
beledobja mérlegét
a Napba. -napok
After nocturne
(Pilinszky János)

„Csőretöltött szőrmeleg
zuhan a régvolt bambínókra.
Isten látja lelkemet.
Latolgatja, mi hol van.“

A hajnali ég
tovább ég, mint hogy a szív
dobbanná: elég.

Parousia
(Weöres Sándor)

„Gondtalanul utazhat.
Tahzatu lunalatdnog.
Mondd, ha tanul, Uradnak:
Kandaru, Luna, csahold!“

Tóra ráhajol
a Hold. Csend van. Nagy chöd.
dobol a kobold.
Kristályfej
(Bartók Béla)

„Hagyjuk a magyarokat,
hol vannak a zenészek?!“

A zene lecseng.
Árva váramba várom.
Amerika? Á l’homme.

Vágta a tű fokán
(Kurtág György)

„Két hang között azt hallom, ami van.“

A hegedű fog
rajtam egy szénhangot. Hogy
mondjam? Hallgatok.
Élet és mit tudom én
(Szentgyörgyi Albert)

„Volt egyszer egy fogadalom:
magyar maradok, míg áll a dóm.“

A szénvitamin-
hasznú készülék per se
magától érthet-


The pneumaman
(Neumann János)

„Egy-kettőre tíz lesz.
Parancsolj, Uram!"

Játékelmélet
törte énemet. This is
an entertainment.
Az ember, akit láznak hívtak
(Latinovits Zoltán)

„Életemben nem
ettem annyi húslevest,
mint. Ellőttetek.“

Csak bogáncs voltam
rajtad. Seperj le, aludj!
Tovább ugatok.

Botrány
(József Attila)

„M. Ottó (kiskorú) szenet lopott.
Így áll az újságban feketén
fehéren. Én voltam, meg nem én,
de szememből az a fény,
amit adott a szén,
már elkopott.
Ez nem szerelem,
csak egy szar álom,
megöl, ha megölel,
megölöm, ha megtalálom.“

Égi szerelem.
Zeusz pajzsa sem óv. Nem
jön a Kedves, nem.


Patakzik szemünkből a látvány
(Bódy and soul)

„Valami éles tárgy van állítólag a kezemben.
Szememben ajtó. Nem reteszelem be. Barbie babákat égi röppályára állítani tilos.
Megyek borozni Adyhoz.“

Belezuhantam
pupilládnak örvénylő
fókuszába, ah!
A rabnótaszó
(Radnóti Miklós)

„Két század engem véresen elkapart.
Vörösmarty és Veresmart.“

Ha nem lennék itt,
elmennék innen. Miért
keres az Isten?!

Kék ég alatt fogom a tintahalat
(Kosztolányi Dezső)

„Kedves feleségem, ne ülj otthon hiába,
gyermek vagyok, gyer’ velem a kuplerájba.“

Zsörtölődöngöm
szőrmentén. Polgár vagyok,
mi lehetnék még?
Ő ilyet nem mondott
(Kassák Lajos)

„Két ember között legrövidebb híd az egyenes beszéd“
(Kassák és Ottlik közös közleménye)

Paszek aszonta
a Kassák hogy a faszság
az nem igazság.

Katonadolog
(Ottlik Géza)
Írtam egy regényt.
Más is írt. Más meg másolt.
Vigyázz és oszolj!
Hamvas Béla a Paradicsomban

„Elegem van a romok rontóiból.
Van egy igaz barátom, a somlói bor.“

Gyümölcseimről
sem ismerszem meg. Mégis
versz engem, Uram!


Aki fél –, az a legszegényebb
(Bibó István)

„A világ rejtély. Az Isten titok.
Csak annyit tudok, hogy mit nem tudtok.“

Valahonnan is,
mer’ ős. Logikus vagyok.
„Tolsztojevszkij“, én!?!
A matematikai csodázvány
(Bolyai János)

„Számszámum űz a fátumba.
Teveled jutok át a tű fokán, ha.“

Az egyszeregy nem
fogott ki rajtam. De oly
kevés halból, ó!

A muszájhuszár
(Huszárik Zoltán)

„Félrenyelem a
fényreklámot. Odanézz!
Nem vagyok már ott.“

Le se szállok. Ló-
szemet látok, istrángot.
Az Isten rángat.
Vona+kodás
(Erdély Miklós)

„Ha nem úgy van a micsoda,
akkor micsoda a ‘nem úgy van’?
Na nehogy már a mégből legyen épp elég!“

Most vázolom hogy
megy a vonat keresztül
csontvázotokon.

Egy leheletről, amelyben nem hiszek
(Kondor Béla)

„Ha az óra járna,
kelj fel és menj utána.
Ha az óra megáll,
meghal a halál.“

Az agyag gyalog.
Az ember csak fanyalog.
Vannak angyalok.
Bábu
(Rejtő Jenő)

„Pá bú!“

Rejtőzködmönöm
nincsen. Csak egy party sakk.
Köszönöm, Isten!


Pető Tóth Károly: Tízezerlyukú síp, egylyukú rosta
Petrő Tóth Károly: Harminchárom haiku