« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Rácz Péter (1948-)
KÉT HAIKU
Szemtől szembe ültetés, Kozmosz, Budapest, 1984


I.
HÁROM VÁLTOZAT

(1)
Szerterebbenő
madarak! Utánatok
vágy nélkül szállok.

(2)
Szétrebbennek a
madarak. Vágytalanul
nyomukba szállok.

(3)
Röppen a madár
az égre. Szállnék véle,
súly fogja lelkem.


II.
KÉT VÁLTOZAT

(1)
Külön csapásom
van már. Én sose járok
ott: láthatatlan.

(2)
Külön csapásom
ott van hol sose járok
már láthatatlan.