« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Szuromi Pál (1947-)
haikui


Tizenhárom haiku

Forrás, 37. évf., 2005. 10. szám, 62-63. oldal

hó-zene hullik...
szisszenő pici dob szól
s másik százezer

*

aranybugájú
mély - ott ég a hold, nézd, egy
kábult jegenyén

*

néma veres dob
réz-gong a mélység felett
- ó, ki üti meg?

*

hó-sipkája rejt
egy kis fenyőt - hol leszel
mire égig ér?

*

hajnali harang-
szó - alvó lányom haján
fénylő bronzfonál

*

sziklák dörögnek
záporban két kis cipő
kőről kőre lép

*

(Zsuzsi rajzol)

felhő tornyosul
már sóhajt a fűben egy
cikcakkos szirom

*

hány út kellene
összegyűjtened megint
lábaid nyomát?

*

madarak V-je -
kísértjük sorra mind az
áttörhetetlent

*

gesztenyegubót
- lét-titkába szédül
most a sün-gyerek

*

hideg éjszakán
szénaboglyák, ágyamig
belopóztok-e?

*

sárgult hold-gerezd
borzong fanyar teámban,
mint az őszi est

*

örök nyár szól már
fülemben, mint kéretlen
tücsökcirpelésKákonyi Péter: Negyvenegy téli haiku
Magyar Nemzet, 2006. február 24.

Nemrég limerickekből összeállított, most negyvenegy haikut tartalmazó kötettel állt az olvasók elé a Békésen élő költő, Szuromi Pál. A Hó-zene című könyv verseit rebbenő hangulatok, hol elfoszló, hol „gongütésig” erősödő sejtelmek jellemzik. A japán eredetű haiku ma divatos műfaj, nem könnyű eredetit alkotni a segítségével.
Hogy Szuromi Pálnak sikerült, tanúsíthatja a jeles költő Buda Ferenc, aki a kötet utószavában megállapítja: „Finom, mondhatni: japános eleganciával bánik e szűkre szabott, 5-7-5 szótagos strófákkal, s képes arra a csodára, hogy a távoli Kelet hangulatát megidézve is igazi, eredeti magyar haikukat teremtsen. Mindegy is, hogy célul tűzte ki, avagy nem – sikerült meggyőznie róla: akár a Csendes-óceán partján tűnődünk, akár a Fekete-Körösén vagy a szőke Tiszáén, a mélyre merülésnek itt is, ott is szabad tere van.”
A könyv ciklusai – Téli hold, Macska-álom, Issa kertjében, Varázslók kertje – artisztikusan, részben egymást előlegezve, részben továbbgondolva követik egymást.
Takács Zoltán grafikái ráhangolódnak a versek világára, hol megjelenítik, hol kiegészítik a költő tünékeny, mégis emlékezetes hangulatait.