« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Váncsodi József (1979-)
haikui


Haiku(k)
PAD (Irodalmi és művészeti folyóirat), 2001, V. évfolyam, 1. szám, 38. oldal

01.
Fagyot sikoltó
természet öleljen meg
életem végén.


02.
Meghalhatsz némán
vagy lázadhatsz sikoltva,
sorsod a kezedben.


03.
Őszkabátba bújt
ökörnyálsodró idő:
léleklombhullás.


04.
Hó születik egy
tenyérnek mélyén ami
jól tudom: tiéd.


05.
Rianások zaj-
koszorúján túl, lassan
kitavaszodtunk.


06.
Időnk fonákján
a fák állva halnak meg;
játék: Istené.


07.
Kalászok tövén
konkoly virít neszezve:
szakítsd el láncod.

08.
Ősz levelének
hullva ragyogó színét
szisszenti szemed.


09.
Holdsugár hintán
csüngve, feloldott harag
áldása fürdet.


10.
Hasadjon lélek,
mert felfal az élet; de
kibírom talán.

 

PAD (Irodalmi és művészeti folyóirat), 2002, VI. évfolyam, 1. szám, 54. oldal

11.
Barázdák élén
„tollászkodik a tavasz”
aranysugára.

12.
Formalin-tócsák
és medikus sáskahad:
beidegződünk.

13.
Szenvedély-szerű
életem nyomai, nézd:
szivarfüst-jelek.