« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Weöres Sándor (1913-1989)
haikui és haiku-szerű versei

A költő FILIGRÁNOK, EGYSOROS VERSEK és RONGYSZŐNYEG ciklusai
részben besorolhatók a japán és a nyugati haiku szabadhaiku műfajába (szerk.)


MAGYAR HAIKU VERSEK
Tükör, 1936/5. 347. oldal
Egybegyűjtött művek, Elhagyott versek , Helikon Kiadó, Budapest, 2013, 243-244. oldal

Kerti jelenet

A madár
elszáll,
a gally utána kiegyenesül.


Ábránd

Szeretnék egyszer, tavasszal
egészen kék vizet inni
egy csonkatorony tetején.


Szomorú játék

A kis macskák
elhullott anyjukat
bámulják nagy, kék szemekkel.


Lábnyom

Parasztlány ment az úton át,
otthagyta a porban
öt meztelen lábujja nyomát.


Verőfény

Varázsló lett a Nap,
szalmából készít
aranyat.


Vélemény

A növekvő Holdnak
kilopná félszemét,
hogy neki három is legyen.

[A Kerti jelenet, a Szomorú játék és a Vélemény a Filigránok ciklus darabjaiként, a Lábnyom a Rongyszőnyeg I. 73. darabjaként is szerepel az Egybegyűjtött költemények versei között.]

 

JAPÁN HAIKU STRÓFÁK

1.

Fáról két madár
surranással elrepül,
az ág kiegyenesül.

2.

Bölcs a papunk,
holsugárból fonogat
háromágú varkocsot.

3.

Hajdani vezér
ház előtt a kispadon
öreg katonáival.

4.

Napernyős majom
lépeget a kerten át,
ő a peckes főbíró.

5.

Magas a kapu,
mégis egy pávakakas
üldögél a tetején.

6.

Nézd: az éji hold
erkélyrácson fönnakadt.
Újra nézd: már nyoma sincs.

A fenti hat haiku „Japán haiku strófák" címmel jelent meg először egy beazonosítatlan napilap (Magyar Nemzet?) 5. oldalán, 1973 táján. (Újságkivágás formájában került hozzánk.) Vö. Élet és Irodalom, 1988/13., 3. oldal; A sebzett föld éneke, [sajtó alá rendezte Károlyi Amy], Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 26-27. oldal; Egybegyűjtött művek, Elhagyott versek, Helikon Kiadó, Budapest, 2013, 19. oldal


Az utolsó haikuversnek van egy másik változata is:

HAIKU
(1980)
Weöres Sándor kézírásos könyve. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1981, 178. oldal
Egybegyűjtött írások, III. kötet, 504. oldal. Ötödik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1986 [!1987]

izzó telihold
erkélyrácson fönnakad,
útja vége sose lesz.

 

ZÁRVÁNY-KÖVÜLET
(1980)
Weöres Sándor kézírásos könyve. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1981, 171. oldal
Egybegyűjtött írások, III. kötet, 501. oldal. Ötödik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1986 [!1987]

Sötét a perc.
Mégsötétebb a bú a percbe zárva,
akár bogár a borostyánba.

 

EGÉSZEN HALK
(1980)
Weöres Sándor kézírásos könyve. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1981, 160. oldal
Egybegyűjtött írások, III. kötet, 498. oldal. Ötödik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1986 [!1987]

Rejtett fuvalom épül
a sötétségbe.

 

EGYSOROS
(1980)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 211. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

A csillagokban alszom.

 

A KÍMÉLETES HÁBORÚ
(1980)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 233. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

Úszom az ellenségen át,
hogy össze ne törjem az állkapcsát.

 

ÁLLAPOT
(1980)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 233. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

Ülök a titok tengere szélén
és lábam belelógatom.

 

ÁLLAPOT
(1987)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 394. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

Valaki
keresi
a tigris-sorson át
élete otthonát.

 

KÉTSOROS
(1980)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 250. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

A betűk csendje
a papiron.

 

ARRÓL
(1980)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 263. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

Arról lehet tudni, hogy tavasz van,
ha élednek a bogarak.

 

A BAROKK TEMPLOM TÉVEDÉSE
(1980)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 265. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

A díszek hitetlenek.

 

AKT
(1980)
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 294. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009

Jöttél íves formáidban nyugodtan
mint tenger mélyéből a márvány.

 

TAVASZ
(1980)
Szép versek 1986, Magvető Kiadó, Budapest, 1987, 376. oldal
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 223. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009


A szavak csepegése
megindul bennem,
olvassa, aki tud magyarul.

 

 

FILIGRÁNOK (1-28)
Egybegyűjtött írások, I. kötet, 78-84. oldal. Harmadik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1975
[válogatás]

Hitler

A dermedt Föld
figyelme
jégcsapként lóg a bajuszán.


A bölcs

Amikor tükörbe nézett,
megszámolta, hány feje van
és fölírta, hogy el ne felejtse.


Az okos

A fogyó Holdnak
kilopná félszemét,
hogy neki három is legyen.


Füst

Cigarettázom az árokparton.
Húsz fillér az össz-vagyonom,
de az egész Föld a hamutartóm.


A temetésről hazafele

A temetésről hazafele jöttek
és úgy búcsúztak a kapuk alatt
mintha nem látnák egymást soha többet.


Tavaszi vetés

A dombon friss vetések
tarka csíkjai:
korbácsütések.


Koratavasz

A madár
elszáll,
a gally utána kiegyenesül.


Halott

Elszáll a pengéről a lehelet.
De a mosoly arcomra fagy, mert
mások sírják el a könnyeimet.


Éjfél

Lámpaláng
falfehér.
Valaki áll a küszöbön.


Szomorújáték

A macskakölykök
elhullott anyjukat
bámulják nagy kerek szemekkel.

[Az okos, a Koratavasz és a Szomorújáték szerepel a MAGYAR HAIKU VERSEK (1936) ciklus darabjaiként.]

 

 

A lélek idézése, 1958

A lélek idézése, Műfodítások, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1958. c. kötet mottója

Az, mégsem az:
Festményekről szines fametszetek:
Sok hangszer, ének, egyetlen sipon:
Az, mégsem az: szélfújt árnyéka csak.

 

 

Ének a határtalanról, 1980

FUVALOM
(1979)
Ének a határtalanról, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980, 99. oldal

Az őszi lombok illatát
szobámba hozza be a szél
s leteszi mint egy kosarat.

 

 

Posta messziről, 1984

HÁRMAS
(1984)
Posta messziről, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1984, 79. oldal

Mezítlen a jelenkorom.
Szakadt ruhák osztoznak multamon.
Jövendőm futkos a folyosón.

 

 

Kútbanéző, 1987

Kútbanéző, Magvető Kiadó, Budapest, 1987, 39. oldal
[az alábbi vers illusztrációként, a költő kézírásában szerepel, 17 szótag!]Fiam ha fogat mostál
El ne feledd becsukni
a szádat.

 

HÁROMSOROS
(1985)
Kútbanéző, Magvető Kiadó, Budapest, 1987, 50. oldal
Egybegyűjtött írások, III. kötet, 638. oldal. Ötödik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1986 [!1987]

A teremtés után
a pokol első napja
még verőfényes

 

IDŐ
(1985)
[a HÁRMAS c. vers változata, lásd! a Posta messziről c. kötetet]
Kútbanéző, Magvető Kiadó, Budapest, 1987, 24. oldal
Egybegyűjtött költemények, III. kötet, 352. oldal, [Hetedik kiadás], Egybegyűjtött művek, Helikon Kiadó, Budapest, 2009


Ablakban ül
jelenkorom.

Bútorok osztoznak
multamon.

Jövendőm futkos
a folyosón.

 

SOROK
(1985)
[válogatás]
Kútbanéző, Magvető Kiadó, Budapest, 1987, 68-70. oldal

Angyali üdvözlet
nem kerül kirakatba

*

Napfényt őrző holdvilág

*

Úgy látszik, hogy a
néma beszéd felüdít

*

Három villájú, ezer ostorszájú
villámcsapás sújt a nagy éjszakára

*

Csukott ajtó csukott ajtóra néz.
És hányan laknak köztük számolatlan!

*

Ahol megáll a ferde sík
forgó korongja már:
hideg rókákban bujdosik
a januári nyár.

*

Csak nézek vak bolond, bolond szemekkel, csak hallok

*

A nincsben könnyen megalkuszunk, aztán megyünk észak felé.

 

 

A sebzett föld éneke, 1989

A SZÜLETÉS SIVATAGÁBAN
(1946)
A sebzett föld éneke,
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 23. oldal

Az öröm csontjára hangyák másznak

*

A születés sivatagában a víz a holtaké.

[A Rongyszőnyeg I. 148. darabjának variánsa.]

*

Szégyelld az elfogadott sok tarka semmit
és csak a semminek látszó megfoghatatlannak örülj.

*

Szived homályos bajánál
elméd zavaros kérdéseinél
többre becsüld
a fogfájásod
mert sugárzó

*

Halálod kettőnek érdeke
neked és a vállalkozónak

*

A LEHETŐSÉG üres mezején,
a papíron ceruza-csúcson szaladok,
korcsolyázva feketén.

*

Játszani a világ partján szines kavicsokkal.

 

EGRY-KÉP
A sebzett föld éneke, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 24. oldal

térbe mossa termetét
fénybe mossa termetét
aztán elolvad az ember.

 

HÁROM SOR
(1947. február)
A sebzett föld éneke, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 65. oldal

A szépséget férgek viselik,
a jóságot férgek ismerik,
az igazságot férgek etetik.

 

TÖREDÉKEK
A sebzett föld éneke, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 67-68. oldal

Ötven koporsóig
megőrzöm magam
szines nyugalom.

*

mint a más
számrendszerben dolgozás
olyan volt az ének

*

Hiába minden, az ember önmagába bukik fel.

*

 

CSEREPEK
(1941-44)
A sebzett föld éneke,
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 71-73. oldal

I.

Szereted, akit nem szeretsz,
és meghalsz ahelyett, aki nincsen.

II.

So is nekem egyszerre
sok-sokod éje -

III.

Mennyi ragyogó
gyümölcs! - De az ág, mely termette őket,
fakó.

V.

Hold tengere, Mare Serenitatis,
régi bölcsek gondolata fürdött benned -

VIII.

Kendők lobognak, áradatok
kivirulnak – drót-szamarak
merev füleket ráznak.

*

 

HATÁR
A sebzett föld éneke,
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 86. oldal

Az Itt és a Sehol közti határ a Majdnem és a Szinte

 

LÉGY
A sebzett föld éneke, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1989, 86. oldal

Szemed nagyobb, mint a világ: hát
kezed-lábad minek evickél a világban
mint tejbe-esett légy?

 

 

Versek a hagyatékból, 1999

Versek a hagyatékból, Egybegyűjtött versek IV.,
Weöres Sándor örököse - Saxum Könyv Kft, Budapest, 1999, 60. oldal

[FUJDOGÁLÓ SZELLŐ...]

Fujdogáló szellő
sok kis tollpihét
hozott a kezembe.

*

Lassan növő árnyék
sok kis arany-pénzt
dobott az ölembe.

*

A dombháti temető
messziről szól hozzám:
tente baba, tente.

 

 

Egysoros versek
[A költő némelyik egysoros versét, különösen az egyszavas verssorokat ma már szabadhaikunak tekintené a nemzetközi haiku irodalom.]


EGYSOROS VERSEK
(1946)
A fogak tronáca, Versek, Egyetemi nyomda, Budapest, 1947;
A hallgatás tornya, Harminc év verseiből, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1956;
Egybegyűjtött írások, II. kötet, 15-20. oldal, Magvető, Budapest, 1970;
Egysoros versek; Szántó Tibor montázsaival. Magyar Helikon - Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. [a kötetben mind a versek, mind a lapok számozatlanok]

I.

Áldott az első meztelenség.

II.

Szemednek szegzett lándzsák: csillagok.

III.

A dal madárrá avat.

IV.

Isten rajtad:végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.

V.

Szárnysötét.

VI.

Tojáséj.

VII.

A mindenség a szemedben fészkel.

VIII.

Tetteid medre: életed.

IX.

Húsvetés csontaratás.

X.

Liliomszörny.

XI.

Csak kerete vagy magadnak.

XII.

Szőnyegevő sötétség.

XIII.

Őrült minden fűszál.

XIV.

A világ Isten szakálla.

XV.

A szépséget férgek viselik, a jóságot férgek ismerik, az igazságot férgek etetik.

XVI.

Vajúdik a sírásó felesége.

XVII.

Remetebál.

XVIII.

Jasoni szántás az ürességben.

XIX.

Hiány teste, árnyék.

XX.

A múlt a jelen alakja; a jövő a jelen illata.

XXI.

Sugárpehely.

XXII.

Koldus: akinek van valamije.

XXIII.

Az eleven mind víztől részeg.

XXIV.

A termékenység meddő.

XXV.

Lábunkat vinni.

XXVI.

Koporsót faragsz magadból.

XXVII.

A dolgok árnyéka halhatatlan.

XXVIII.

Istent látjuk, mint saját szemünket.

XXIX.

Fény a lámpában, lámpa a fényben.

XXX.

Tigrissel alszunk.

XXXI.

Királyország.

XXXII.

A bolond a saját fejével, a bölcs a te fejeddel ítél rólad.

XXXIII.

Igazán jóllakni az ebéd emlékével lehet.

*

 

EGYSOROSOK ÉS MÁS AFORIZMÁK
(1969)
Egybegyűjtött írások, II. kötet, 758-763. oldal, Magvető, Budapest, 1970;
Egybegyűjtött írások, III. kötet, 177-182. oldal. Harmadik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1975;
Egysoros versek; Szántó Tibor montázsaival. Magyar Helikon - Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. [az XL kivételével; a kötetben mind a versek, mind a lapok számozatlanok]


I

Szók: kavicsok; függő és lengő mondatok.


II

A szó kergeti jelentését.


III

Csukott kulcs.


IV

Álomajtó.


V

Űr úr.


VI

Megördögödni s elszentegni.


VII

A por siet. A kő ráér.


VIII

Alvó menet.


IX

Mennyekbe vágtató prolibusz.


X

Résztveszek-e saját temetésemen?


XI

Szép távolságoddal ittvagy.


XII

A sír hall.


XIII

Mezítlen szűz, koporsó.


XIV

Fejünkre tipró lábunk, mellünkön átnyúló kezünk.


XV

Félelem rácsa.


XVI

Dr. N. N. sohatöbbész.


XVII

Veszéjjeles.


XVIII

Ha lányod szült téged, halhatatlan vagy.


XIX

A halandó világos, a halál világít.


XX

Páratövis.


XXI

Jégfésű.


XXII

Hóló.


XXIII

Pír közt kék, égő zuhatag.


XXIV

Szélkristály.


XXV

Vizegő.


XXVI

Kerettelen tükörbe fonódnak.


XXVII

Világhaj.


XXVIII

Itt fekszünk, míg körbefutunk.


XXIX

Ismeretlen önmagáid.


XXX

Szembe szét.


XXXI

Hazugság sosincs egyedül.


XXXII

Bimbósütés.


XXXIII

Másodszorra elvész az első.


XXXIV

A mozdulatlan folyton közeleg.


XXXV

Megszólalt lány-alak, a föld éggel vegyült.


XXXVI

Az élők öntőformája sírgödör.


XXXVII

Az alak mozdulatlan, csak megjelenése táncol.


XXXVIII

Árnyének.


XXXIX

Kettő vagyok, alany és tárgy,
csak a halál szülhet eggyé engem.

XL

Az ész tragédiája:
a figyelő sosem azonos
(Se a mefigyelttel.
Se más megfigyelővel.
Se önmagával.)

XLI

Egyre magányosabb istenek.


*

 

ÁLMODOTT SOR
(1963)
Egybegyűjtött írások, II. kötet, 393. oldal. Harmadik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1975

Szín-odvali virág a te fényed

*

 

EGYSOROS VERSEK
Versek a hagyatékból, Egybegyűjtött versek IV.,
Weöres Sándor örököse - Saxum Könyv Kft, Budapest, 1999, 104-107. oldal

Vörös hó.

*

Bánatszanatórium.

*

Szorgalmas kísérlet.

*

A kormányokat a félelem élteti.

*

A köldökzsinór: szabadalom.

*

A szerelem az állam üzlete.

*

Köszönöm a virágot, de kérem a magokat.

*

Kezes fej.

*

Az anyaság hiánycikk.

*

Az öröm borzalma.

*

Korforduló: meredek síkság.

*

Az értekezlet történelmi, a cselekedet soha.

*

Oldal: amiből csak egy van.

*

Az erdőnek mindegy.

*

Halálozási rendelet.

*

Egyesült hátrálással előre!

*

Fehérség elsüllyedt feketesége.

*

Tyúkszemtanú.

*

A legközelebbi mennydörgésig.

*

Körülálltalak.

*

A testek az űr metszetei.

*

A szaladó kutyának száz lába van.

*

Az igazi felelet szótlan.

*

Tettbimbó.

*

A gyávaság divatos árucikk.

*

Jutalom: Az eső néha száraz.

*

Városi park: műtüdő.

*

Méltóság: pudli az autóban.

*

A fal lát.

*

Megszüntetett megszületett.

*

Gyermek helyett szobakutya: "van" helyett "lehetne".

*

De mi táplálja a köveket?

*

Simaság elmerült szöglete.

*

A fegyvert a félelem élteti.

*

Szakállszentpéter.

*

Jelenléted messzesége.

*

A vesztes győzött, győző vesztett.

*

Kék jég.

*

Madárdajka. Dajkamadár.

*

Gyárkémények függnek lefelé.

*

Kölyökkutya: kutya kutyája.

*

Az ész őrült, csak kevesen tudják.

*

Oldalszem.

*

Az ész: önmaga hiánya.

*

Akiről feltehető, hogy gyűlöli a virágot, annak fejét levágják.

*

 

 

RONGYSZŐNYEG
[I]

Dalok, epigrammák, ütem-próbák, vázlatok, töredékek
[válogatás]
Egybegyűjtött írások. Harmadik, bővített kiad. I-III. Magvető, Bp. 1975.
A ciklus első része az I. kötet 375-452. oldalain,
a második a III. kötet Miscellanea fejezetében, a 455-484. oldalakon található.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/magyar/weores/rongysz.hun

11

Míg ő álmodja a Napot,
te álmodod a csillagot.
Ó, álmodnál olyat, ami nincs -

16

Szivemen páva sétált,
most denevér lóg róla,
veréb fog fészkelni szivemen.

23

Kinn a világ
sötét és világos,
benn a világ
egyszerre világos is, sötét is -

26

Töprengek. Borzas madarak
szállnak súlyos seregben két karomra,
szétmosódnak betűkbe folyva.

35

Árny, láng, árny, láng, árny, láng,
árnyak és lángok sora víztükörben -

44

Elmentem messzire és itt vagyok,
magamból nem térhetek vissza soha.

50

Kis bogár,
ültess helyedre,
a falevél erére!

58

"Béka, béka, kiknek esik az eső?"
"Urraknak, urraknak..."

61

Zsiráfok álom-szerű futása,
lassú úszás a légben,
a virágok futnának így -

71

Nem a kakas:
az ember mondja, hogy kukorikú.

73

Parasztlány ment az úton át,
otthagyta a porban
öt meztelen lábujja nyomát.

[Ez a háromsoros szerepel a MAGYAR HAIKU VERSEK (1936) ciklus darabjaként Lábnyom címmel.]

84

Az esemény jön és elsuhan
s az emléknek száz ideje van.

88

Szemem csak néha ér a világba,
de szívem ezer tájban egyszerre él -

105

Csak egyetlen színt elgondolni tudnék,
amílyet nem látok soha -

118

A valóságon túlinak
reménytelen ostroma mindez -

121

Munkámhoz két szív kell: a kegyes s a kegyelt.

125

Sok is nekem egyszerre
sok-sokod éje -

129

A föld az égő nyílvesszőt kilőtte.
A levegő meghasadt előtte.
A víz visszavonult a kőbe.

137

Hold tengere, Mare Foecunditatis,
régi bölcsek gondolata szaporodott benned -

148

A születés sivatagában
a forrásvíz a halottaké.

 

RONGYSZŐNYEG II.
[1970-74 között]

3

Tanuld meg szivedet olvasni.

5

Valaki hárman
egymagában
bátran
a körbevett homályban.

18

A magány: nagy társaság;
az elhagyottsághoz legalább kettő kell.

19

A rab belül fogoly,
őre kívül fogoly;
a rab alhat,
őre nem.

20

Cukrászda: Mondja krém, tessék krém.

21

Hirdetés: Vásároljon gyilkost magának.

22

Haladás. Adás. Ás. Hal.

28

Egy kézfogás is a mindenség takarója.

31

Kinn a kamra, benn a táj,
kinn az ágy és benn a tenger ?

34

Égkő.

36

Piros, kék, zöld, sárga, barna
a napsugár cipőtalpa.

57

Toronyházak,
űr kalmárai.

58

Égfaló város.

71

A tárgyak
a valóság horzsolásai.

74

Az együttlét a multban folytatódik.

 

[RONGYSZŐNYEG III. ciklus, 1-48,
a Teomachia, a Holdbeli csónakos, a Csalóka Péter, az Octopus, a Kétfejű fenevad című színjátékok dalbetéteiből áll. In: Egybegyűjtött írások, I-III. kötet, Ötödik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1986 [!1987] III. kötet, 537-559. oldal]

 

[Ami a RONGYSZŐNYEG II-ből kimaradt]
Versek a hagyatékból, Egybegyűjtött versek IV.,
Weöres Sándor örököse - Saxum Könyv Kft, Budapest, 1999, 112-125. oldal

Aki még nem kiváncsi: tudatlan,
Aki már nem kiváncsi: bölcs.

*

Piros virág hosszú száron hajbókol.

*

A zsibvásár tudja a békét
s a dél őrzi a Hold emlékét.

*

Szél fut a nádason, habzik a tó,
benne a békáknak fürdeni jó.
Kvák, kvák!

*

Már csak nagy űr maradt,
melyből forrás fakad.

*

Mint megállt órák,
a holt szívek emlékünkben.

*

A csönd a legnagyobb kiáltás,
a nyugalomban a legcikázóbb révület.

*

A faunok és nimfák mindig visszatérnek:
de folyton cserélődnek
a tudás istenei.

*

A csillag-keringés megismerése
elvitte az ember körfalait.

*

Nagy madarak szállnak
terében a nyárnak.
Éles villanydrótok
levegőbe vágnak.

*

 

HÉT GROTESZK
(1973)
[válogatás]
Egybegyűjtött írások, III. kötet, 430-431. oldal. Harmadik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1975

Majdnem titok

A szövetet
szövőszékestül esszük.


Persze

A kritikus szabó
értekezleti beszédemet
rőffel fenekemre méri.


Férfias

Árnyékom fehér falon
fedi hugyozásomat.


Hajdani báli legyező

Üljünk talán
a zenétlen székre
ahol kevesebb az elefánt.

*

 

A MOZDULATLAN MOZGÁSA
(1973)
[válogatás]
Egybegyűjtött írások, III. kötet, 435-439. oldal. Harmadik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1975

A = A ± DIFF

Minden szakadatlan növésben-fogyásban.
Mi sem egyenlő önmagával,
vagy több, vagy kevesebb.


Bicentrikus

Mért teremtette a világot
Isten tudja.


A lét titkának megfejtése

Az élet értelme a következő:
(Többi hiányzik.)


Mégegyszer az élet értelméről

Ha. . . ,
akkor. . .
. . .-tatik -tetik.


A haldokló imája

Eljössz hozzám hárman.
Elmegyek hozzád négyen.
Így aztán egyedül . . .
de ki? te vagy én?


Temetés

Bim-bam, bucsuztatják halandók
a többé nem halandót, bim-bam.


Halottak kórusa

Nap süt, eső esik,
azelőtt? vagy azután?


Kesergő szerelem

Megcsókoltalak engem,
hát mért öltél meg téged?


Vásári tükrösszív

Bika vagyok, tehén vagy,
én te vagyok, te én vagy.


A tragédia tartalma

Az esemény megelőzi vagy
lekési önmagát.


A vígjáték tartalma

Ha tettet elmulaszt valaki
láthatatlanul ott van
az a másik
aki megteszi.


Phaedrusi mese

Gazda, látod a messzeségben
gyümölcsfád tetején a tolvajt?
Az te vagy.


Az idegen

Társaságban társtalan.
De magányban számtalan.


A remete

Ha kivonom magamból magamat,
az eredmény én vagyok.


A dublőz

Míg cselekszik az ember,
árnyéka majmolja.


Determináltság?

Száz métert nem ugorhatok,
ez végzetem.
De ha egy métert nem ugorhatok,
ez gyöngeségem.


József Attila szavai

Nézd ezt a repedést a lavóron,
ez vagyok én!


Szerelmes levél

Még meg sem érkeztem,
már el is mentem,
veled maradtam.

 

 

[Tankák:]

JAPÁN TÁNCJÁTÉK
Egybegyűjtött írások, I. kötet, 372-374. oldal. Harmadik, bővített kiadás, Magvető, Budapest, 1975

A gésának szánt lánygyerek egy fa-bábun gyakorolja a férfiakkal bánás művészetét:

Udvariasság

Jó vagy és finom...
Mondd, a kedved mit kiván?
Eljátsszam neked,
hogy kering a pille-pár?
hó-szirommal hintselek?

Dicsekvés

Szép a lomb, ha új -
Nézd, de szép az új ruhám!
Hítt a dájmió,
mondta, ad majd szebbet is,
én nem mentem, nem bizony!

Kacérkodás

Nézd, hajlong a nyír:
párás szellő járja át.
Így hajlong a lány,
ha fülébe csöndesen
nótát dúdol a legény.

Gyengédség

Úgy szeretlek, úgy,
mint a nádzúgást az éj.
Hadd becézzelek,
ringatnálak hajnalig...
Nem mondod hogy rossz vagyok?

Biztatás

Szép vagy, mint a hold,
hogyha felhő folyja át.
Szép a holdvilág,
hogyha pára közt gurul,
még szebb hogyha meztelen!

Józanság

Ládd, szegény vagyok,
várj a kedvvel édesem!
Mindennek, tudod,
más-más útja-módja van,
minden csóknak ára van!

Ajándék

Ó mért nézel úgy
hogy szégyellni kell magam!
Jaj, nagyon szeretsz!
Jőjj, ne szenvedj... és ne mondd
hogy kis párod szívtelen!

Sóhaj

Ünnep-este volt -
Mennyi eltépett szalag!
Ládd, az én szívem
összeszabdalt pántlikád,
porba-hullott és fakó.

Könnyek

Már a hold se süt,
minden ajtó csukva rég.
Mit tettél velem?
hol legyek most reggelig?
jaj de megver az anyám!

Kiábrándulás

Én szegény bolond,
mit vesződöm itt veled?
Arcod porcelán,
kezed-lábad fa-cövek,
bábú vagy te, semmi más...