« https://haiku.hu, a Terebess Online https://terebess.hu különlapja

 

Zirkuli Péter (1948-)
haikui

A kép ketrecéből, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981, 38, 40. oldal

Ablak

Vibráló négyszög
Mögött egy madár helye
A levegőben


Öt haiku

Mintha lezárva
s kibontatlanul, amíg
fölfeslik mégis.

___

Tópart-csönd, s nézi,
de nincs béka ugrása.
Elfordul később.

___

Odakint lámpa,
fény-lárma, nem csituló.
Elfödhetetlen.

___

Nyílik, csukódik.
Mint a hold, éjszakából
nappalodásba.

___

Ha elérkezik
a pillantás szünete,
akkor miképpen?