Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Ali Ibn Al-Dzsahm
VERSEI

(megh. 863)
Jékely Zoltán fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Irgalom...

Irgalom a messzeföldi városban az idegennek,
szívében a hazavágyás, jaj, minő sebet ütött!
Barátait odahagyta, nem használt ez életüknek,
mint ahogy neki se használt ez az élet, nélkülük.

*
"Szerelemben az igazság" - szenvedélyem hangja szólalt,
és meghódítottál, váljék örömödre ez a rabság.
Bánj gyengéden a szívemmel, kímélj, kínzó zsarnokom, te!
Még ha nincs is zsarnokokban könyörület, irgalmasság.
Mert ha látlak, te egy árva szót sem szólsz mentedbe' hozzám,
azt hiszem nagy fájdalmamban, hogy az ég s a föld szakad rám.

*
Eltitkoltam, mily tűz lángol, perzsel a szívemben:
ne tudja meg senki, hogyha belehalok egyszer.
Ne mondhassák: "jajveszékel a bolond szerelmes,
annak joga a panasz, ki vagyont veszített el."
Drága kincs ez, titkok titka! Hiába fülelnek
cimboráim, amíg kézről kézre jár a serleg.

*
Nem néz már a lélek több szépre utánad,
utánad a lélek nyugvóhelyre nem lel.
Elmentél, s a lelkem tőlem idegen lett;
jőjj vissza, s a testbe visszatér örömmel.


Bocsánatkérő kaszida a fogságból
Mutavakkil kalifához

Alláh vigyáz rád, késleti halálod,
és bőséges javakkal ápol, éltet.
Születésed s felserdülésed óta
intézkedései így folynak érted.
Szereted őt, hogyan is ne szeretnéd?
Felemel, hogy fejed az eget éri,
ha nem szárnyaltál ugyan azon is túl...
Jótetteiért adassék hála néki,
mert a hálásnak ez mindenha újul...
Te is bocsáss meg a hitvány bűnösnek,
kinek álltát ültével tetted eggyé;
s ha ráfekszik az éj, ő nem feküdhet,
de reggelig virraszthat kuporogvást...
Neked is megbocsát az Úr: esengem,
irgalmazz, még ha el is tévelyedtem,
s nagy bár e bűn, nem megfontolva tettem!
Te bölcsebb vagy s erősebb lelkű, mintsem
ne láttál volna meg-megszökni szolgát,
s urat, ki néki bölcsen megbocsátott.
Te megjavítád ügye elrontóját,
s jóvátehette, ha-mit addig ártott.
Nem lázadtam többé parancsod ellen,
nehogy mint hitszegő jussak a földbe,
hisz Isten ellen lázadoztam volna,
hálát tagadva, jóságot gyűlölve.