Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Badr Ad-Dín Júszuf Ibn Luclu Az-Zahabi
VERSE

(megh. 1281. Szíriai)
Molnár Imre fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Hajnal

Hajolj a szende szirmok kelyhére, cimborám,
s fordulj az éj iramló árnyékai után;
a pompás kert baráti mosollyal vesz körül,
csapong a fürge szellő: vidáman üdvözöl.

A hajnal felriasztá a völgynek ágain
a szürke vadgalambot, s felajzá vágyaim.
Száz hangon száll a gerle búja a réten át,
szavát tán Jákob adta, s Izsák a dallamát.
Felszítja szenvedélyem, s talán nem tudja azt,
hogy nincsen menedékem, barát sem ád vigaszt,
hogy bújánál szívemben ezerszer több a seb,
sűrűbben hull a könnyem, kínom keservesebb.
Vérző szívvel magamban gyötrődöm itt alant,
s az ág hegyén csak egyre turbékol a galamb.