Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Kázim Ad-Dudszáili
VERSE

(Élő iraki)
Molnár Imre fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Levél

Szívemben nincsen érzés, amely ne emlegetne,
mivel, költő-barátnőm, költő s barát vagyok.
ád gondolok, s az emlék csordultig tölt örömmel,
ha eszembe jut egy-egy okos gondolatod.
Te az erényeiddel szóltál a férfiakhoz,
s a tisztalelkű nőnek ez hírnevet szerez;
ezért van, hogy szívemben, a gondolataimban,
szememben és szavamban helyed kivételes.
Engem csak tehetséges nő indít hódolatra,
kinek szívét a vágyak fullánkja döfte át,
akit a szerelemnek pusztító lángja éget,
akit sápaszt, sanyargat, kínpadra von a vágy,
hogy sajnálatra indul, aki szívébe lát.

*
Jaj annak a költőnek, kitől a jószerencse
elpártolt mindörökre: csak botlik untalan,
megutált életének bús napjai unottak,
a lelke nyughatatlan, szeme álomtalan.
Vagy ellenség ijeszti, akárhová tekintsen,
vagy hitszegő barátja, ki mérget rejteget;
két farkas: mind a kettő veszélyesen vicsorgat,
egyik reggel, a másik éjjel rohanja meg.
S nem derülhet örömre, ha ellensége megfut,
hisz búját csak tetézi a megmaradt barát -
maga sem tudja lassan: melyik ártalmasabb, hisz
mindkettő romlására feni az agyarát.

*

Ó Mimi, valamennyi szívben forrása buggyan
az édes szerelemnek, és zölden ring az ág,
a szerelem az élet bőséges legelője:
ez adja meg a lélek ételét, italát.
De szörnyű zsarnok egyben: uralkodik a földön,
királyok s óriások hajtnak fejet neki;
és bölcsesség is, ember hogyan tudná megírni,
hiszen e bölcsességet aligha értheti.
A szerelem vagy Alláh, vagy Alláh bölcsessége,
feléje tárja szárnyát az érzés, a tudás -
ezt a határtalan nagy szerelmet rejti szívem,
e szerelmet a földön nem érzi senki más.
Hanyatló napkelet szűz gyöngyének a hatalma,
birodalom, mely ítél, s mely dönt ítéletet,
igazságában zsarnok még akkor is, ha bölcsen
- csodálatos... igazság zsarnokká hogy lehet?