Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Mohamed Mahdi Al-Dszaváhiri
VERSE

(Élő iraki)
Molnár Imre fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Csak folyjon a vér...

Csak folyjon a vér, az utat vörösen
szikrázva ragyogja be messze,
villanjon, akár a sugár, s igazát
a zsarnoki szívbe szegezze.
Áradj, tarajos hullámaidon
ringasd a halál puha csendjét,
fuss, vér, sebesen, mint szívbe a nyíl,
és bátran, akár a leventék,
akik sohasem félnek, ha a sors
szólítja ki párviadalra;
harsogd el Egyiptom ifjainak,
hogy a messzi világ füle hallja:
életre-halálra viharzik e harc,
s patakzik a hős szíve-vére,
e harcban egy ósdi világ bukik el,
s új kor jön a régi helyére.

*
Csak folyjatok, tűzszínű vérpatakok,
a vitéz sose bánja a csepp vért -
ártatlan anyáknak a szíve alatt
ezer élet kél a veszettért;
s ki állna ki, hősök, hogyha ti sem
álltok ki a gátra szilárdan?
Gázoljatok egyszer a gyarmatosok
vérébe - ne mindig a sárban!
Tiétek e föld, a jogos diadal,
s tiétek a hála örökre;
kérdezd csak a múltnak szobraitól,
mi vér hullt már e rögökre,
hányszor marakodtak e drága mezőn
véreskezű ostoba csordák,
s a vért viharos évszázakon át
mindegyre hiába csapolták.

*
Kérdezd csak a múltnak szobraitól,
mind-mind tanúsítja szavadra:
e föld a töméntelen áldozatot
haszontalanul sosem adja.
Kérdezd csak a múltnak szobraitól,
hogy hányszor inalt el a zsarnok;
de magától nem menekült sohasem,
hát űzd, nem elég csak akarnod!