Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Nadzsm Ad-Dyn Abu Mohamed Al-Hakami
VERSE

(megh. 1173)
Jékely Zoltán fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Ibn Ruzzik vezér palotája

Szemléld e szép lakot, az akarat csodáját!
Általa mind, mi nehéz, könnyeddé változott.
Minden más épület eltörpül menten alatta,
amint hatalmasan s dicsőn pompázik amott.
Csodákat létesítettél benne az emberi szemnek,
szépsége bűvölően hat arra, ki rátekint.
Márványa erezett és hullámtaréjosan árnyalt,
rajta dirhem meg dénár s ezernyi más csoda, kincs.
Olvasztott színarannyal itattad át a tetőit,
párkány s minden ereszték már-már attól csepeg.
Se néma, sem beszélő teremtmény nem maradott ki:
falára festve képben megörökíttetett;
s benne kertek is, íme, felleg-nem-öntözöttek,
nem föld színén teremtett csodás kerti világ.
Ám benne csak merő látszat e tarka virágzás,
bár a pálma s a gránátalma merő virág.
Pompás ágaira s gyümölcseire le-leszállva,
csipegetni hiába szeretne a madár.
És benne minden állat pompás selyem ruhához
hasonlatos, amint a pázsitján fel- s lejár.
S mezőin ott találhat szemed zergét s vad oroszlánt,
színük a Vadzsrah-puszta színével vetekedik;
s a jámbor állatok vadakkal járnak együtt,
zergéi Sári oroszlánát sem rettegik.
És mintha foglyait parancsoló hatalmad
megnyugtatná, hogy itt már mitől se féljenek,
és benne a zsiráfok hosszú-hosszú nyakukkal
miként iker seregeknek zászlói festenek.
Hazájuk Núbia, a szarvuk vad tehéntől,
az ajkuk dél-arab tevehímtől ered.
Azért teremtetett, hogy itt farán kuporogjon
s azt hinnéd, a sivatagba mindjárt visszamegy.