Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Fauzi Al-Maclúf
VERSE

(1899-1930. Libanoni eredetű dél-amerikai)
Molnár Imre fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Az élet szolgasága

Rabszolgája vagyok az életnek s halálnak,
bölcsőmtől síromig vánszorgok láncra verve,
mindannak rabjaként, mit rám szabott a törvény,
melynek erőszak és sötét önkény az elve,
amelyet vérrel írt a toll, mikor megírta,
s nyomorgók jajszava volt minden percenése.
Szolga vagyok, a vak balsors cselédje; lelkem
ijedten megremeg minden kis rezzenésre.
Rabja vagyok kevély cifrálkodó koromnak,
mely ezzel rejtené, milyen rohadt belülről;
rabszíjra fűz a pénz, küzdéseim jutalma,
melynek malomköve engem nyom, engem őröl.
Rabjává tett a név, mit testi-lelki kínok
árán szereztem, ily olcsó babérra vágyva;
rabságban tart szívem értelmetlen szerelme:
bordáim közt sziszeg, vágyakra gyújt a lángja;
a szolgaság szorít félelmetes kezével,
s gőgjével lelkemet sötét mélyébe rántja.