Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Málik Ibn Ar-Rajb At-Tamími
VERSEI

(VII. sz.)
Jékely Zoltán fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Halotti ének

Bár tudnám, hogy valaha éjszakázhatok-e még én
Gadha mellett, s hajthatom a gyorslábú sok tevét!
Bár ne hagyta volna el még Gadhát a karaván, vagy
Gadha kísért volna el, a véghetetlen éjen át!
Ha közelben volna most!... Népe temetője nyitva...
Ámde, hajh, mi messze van tőlem és őtőle én!
A tévelygést látod-e, eladtam az igaz útért,
Ibn Affán seregiben diadalra így vivém.
Most találgatom, ki sír énfelettem, s nem találok
senkit, csak a kardomat s jó lándzsámat: az zokog.
S nyúlt-derekú pejlovam, mely kantárát ráncigálja
víz felé, ahol a sors nem hagyott meg itatót.
De Szumajna völgyiben esténként az asszonynépek
rám gondolnak, és szívük csupa reszketés azért,
aki sírba döntetett ellenségnek karja által,
s egyengetik síromat, ott, ahol a vég elért.
Mert a halál angyala Mervnél csak elémbe toppant,
az utolsó perc elért, s elnyúltam a homokon.
Társaim, emeljetek, ó emeljetek magasra!
A Canopus csillaga hadd hűsítse homlokom.
Társaim az úton itt, közeledvén a halálom,
hágjatok a dombra fel, hol reám borul az éj,
s virrasszatok máma s még egy-két éjjen át felettem.
Álljatok fel, amidőn lelkem nagy útjára kél,
lótuszlét készítsetek, s szemfedőt is, sírva-sírván.
Lándzsátoknak hegyivel vonjátok meg nyughelyem,
ne siessetek, hiszen oly bizonyos már a dolgom,
s húzzátok szememre jól szemfedőül köpenyem.
És ne fukarkodjatok - Isten titeket megáldjon -
a gödörrel, s szélesen ássátok meg jól nekem.
Fogjatok, és ingemen vonszoljatok majd feléje -
testem ezelőtt nehéz volt, most könnyű tetemem.
Már hiába jártatom szemem nyergemnek fölötte:
a kacér riszálkodók nem kacsintnak már reám.
Ha tudnák asszonyaink a "Homokban", hogy mi történt,
orvosért szaladna mind, s esedeznék valahány.
Ott van köztük egy anya, két fia s a sógorasszony,
meg a többi sirató: sírás rázza keblüket,
a "Homoknak" népe is ott zokog - életem ottan
boldog volt, síromba, lám, nem kisér el gyűlölet.