Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Murtadhá As-Sahrazúri
VERSE

(megh. 1117)
Jékely Zoltán fordítása
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár


Lejla tüze

Felvillant lángja, midőn az éj sötét lett,
s lankadt a dalnok, és elrévült a hajcsár.
Róla tűnődtem s a válásnak miatta
tekintetem ernyedt és bágyatag már,
szívem jaj, fogoly szív, béklyóba verték,
és szerelmem égő, mély szörnyű sebhely!
Elképzelém őt, s így szólék társaimnak:
Lejla tüze ott az, nosza serkenjetek fel!
S ők kandi szemmel indultak is feléje,
de bandzsi-báván rögvest visszajöttek.
Aztán szapulni kezdtek, s így beszéltek:
lidércláng volt csak, képzelet-szülötte!
Otthagytam őket, a bárgyú vaksi népet,
s mentem, amerre vágyam lova lépett.