RENÉ GUÉNON

A MODERN VILÁG VÁLSÁGA
Apokalipszis Iskolája http://Apoka.IsCool.net
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-tár

TARTALOM:

Előszó
A Sötét Kor
A Kelet és Nyugat közötti ellentét
Tudás és cselekvés
Szakrális és profán tudomány
Individualizmus
Társadalmi káosz
Anyagi civilizáció
Nyugati invázió
Végkövetkeztetések


Fordítás alapjául szolgáló mű:
René Guénon: LA CRISE DU MONDE MODERNE
© Gallimard, Paris 1927
Fordította: Baranyi Tibor Imre
© A Hagyomány Iskolája