Terebess Ázsia E-Tár
« katalógus
« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Rosta Erzsébet:
HINDU TENYÉRJÓSLÁS

Terebess Kiadó, Budapest, 2003
A könyv borítója
Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia E-Tár
Rosta Erzsébet honlapja


Tartalom

Az indiai fiziognómia és kiromantia eredete
A Kárttikeja fiziognómiai rendszer lényege
A tenyér általános geográfiája
A várható élettartamra utaló kézjelek
A tenyér vonalai
A hüvelykujj vonalai
A mutatóujj vonalai
A középső ujj vonalai
A gyűrűsujj vonalai
A kisujj vonalai


E könyvet a dél-indiai Keralában,
a Kovalam-parton élő mester, Pandit Radzsu
magyarázatai alapján jegyeztem le.


Az indiai fiziognómia és kiromantia eredete

Ellentétben a nyugati világgal, amely a tenyérjóslást babonának tartja, Indiában a kéz- és a testjelek vizsgálatát mindmáig komoly tudománynak tekintik. Az indiaiakat már jóval az időszámítás előtti időkben foglalkoztatta a tenyér vonalainak tanulmányozása, s noha a kézjóslás eredete tisztázatlan, feltételezhető, hogy a kiromantia szülőhazája India. A hinduk több ezer éves Védáiban utalás található a test- és kézjelek megfigyelésére. Az ősi szent írásokból kiderül, hogy az ember külső megjelenésének vizsgálatával foglalkozó fiziognómiai tudomány, a szamudrika sásztra részeként indult önálló fejlődésnek a tenyérolvasás, a háth szamudrika sásztra.

A fiziognómia megalapítójának Szamudrát, a tengerek istenét tekintik, aki egy óind legenda szerint, miközben az égi tengerekben az ezerfejű Sesa kígyóisten hátán Visnu isten hitvese, Laksmí társaságában a jóga-meditációt élvezte, lejegyezte az isteni pár testén lévő szerencsés jegyeket avégből, hogy azok útmutatásként szolgáljanak az emberiség számára. A kezdeti irányelveket később olyan bölcs risik rendszerezték és fejlesztették gyakorlati tudománnyá, mint Nárada, Laksaka, Varáha, Mandavja és Kárttikeja. A testen fellelhető kedvező jegyeket a szerencse előjeleként értelmezték, a hiányukból viszont baljóslatú történésekre, problémákra, nehézségekre következtettek.

A filozófiai rendszereket megalapító risik munkásságának köszönhetően alakult ki az indiai tradícióban a jó és a rossz előrejelzésének nyolcfajta módszere. Ezek az anga (végtagok), a szvapna (álmok), a szvara (hang), a bhumi (attitűd), a vjandzsana (a testen található jelek), a laksana (ómenek, rossz előjelek), az utpatha (a véletlenszerű természeti jelenségek, mint például a földrengések), valamint az anthariksha (tér) gondos tanulmányozása. Közülük azonban - amint azt a felsorolásban elfoglalt első helye is jelzi - az anga örvend a legnagyobb megbecsülésnek. A végtagok közül ugyanis a kezet tartják a legfontosabbnak, jelentősége még a fejen is túltesz. A régi indiai bölcsek a kézre vonatkozó ismereteket három eszköz segítségével: a megfigyelés vagy szemrevételezés (darsana), a tapintás (szparsana) és az elemzés (vimarsana) gyűjtötték össze.

Jóllehet e könyv a Kárttikeja rendszert követi, azonban kizárólag csak a kézre, mindenekelőtt a tenyérre vonatkozó ismereteket tárgyalja. Ez a fajta tenyérjóslás elsősorban Dél-Indiában terjedt el, különösen kedvelt a Malabár- és a Kovalam-parton, ahol ma is sokan gyakorolják. A Kárttikeja szisztéma szerint Isten a Dharma (erkölcs, hit, vallás) és az Adharma (erkölcstelenség, hitetlenség, vallástalanság) következményeit minden egyes ember esetében a testen található vonalak segítségével állítja reflektorfénybe. Mivel a kéz kitüntetett szerve a testnek, ezért a tenyér vonalai mint elsődleges indikátorok, speciális jelentősséggel bírnak. Ebből adódóan a hibátlan tenyérvonalak kedvező eseményeket, míg a hibásak az ellenkezőjét jelzik.


A Kárttikeja fiziognómiai rendszer lényege

Az évezredes hagyományokban gyökerező indiai hit szerint a jövőt nem lehet irányítani, de a jövendölt rosszat bizonyos fokig lehet enyhíteni. Az emberek ezért tartják fontosnak sorsdöntő események előtt kikérni az asztrológus, és/vagy a tenyérjós véleményét. Például, ha valakinek azt mondják, hogy 40 éves korában súlyos betegség vár rá, akkor az illető személy a 40. életévéhez közeledvén felkeresi a bráhmint, aki megmondja neki, mit kell tennie. Ez lehet böjt, vagy adomány a szegényeknek, lehet bizonyos ideig tartó meditáció, vagy valamilyen szakrális cselekedet. Ezek a cselekvések a hit szerint kielégítik vagy könyörületre késztetik a betegséget okozó bolygót.

Indiában az emberek mindig valamilyen speciális kérdéssel fordulnak a tenyérjóshoz; elsősorban a gazdaggá válás, házasság, gyerekszülés (nemzés), egészség stb. indokaira, okaira keresnek választ. Ám kizárólag a tenyérből ritkán lehet helyes választ adni, ezért a Kárttikeja rendszert követő tenyérjósnak egyéb követelménynek is eleget kell tennie, tanulmányoznia kell a jóga tudományában előírt szabályokat és vezérelveket; jártasnak kell lennie a lélegzet vizsgálatában; helyesen kell értelmeznie és magyaráznia a törekvéseket, a célokat; szakértőnek kell lennie az előjelek ismeretében; meg kell tanulnia a szokásokat és a történelmet; szigorúan követnie kell az igazságot; megnyerően kell viselkednie; egyaránt vizsgálnia kell a részt és az egészet; jó asztrológusi ismeretekkel kell bírnia; és jól kell alkalmaznia tiszteletreméltó mesterétől, a gurujától alaposan elsajátított háth szamudrika sásztrát.
A Kárttikeja irányelvek szerinti tenyérjósnak helyesen kell értékelnie a testen található külső jeleket is, ezért a komplex fiziognómiai vizsgálatban a kéz analizálásán túl az élettartam megállapítása; a test magasságának, egyes testrészek milyenségének vizsgálata; a bőr, a lélegzet megfigyelése is szerepel. E fiziognómiai rendszer alapján az emberi testrészek közül ötnek hosszúnak, négynek rövidnek, ötnek símának, hatnak magasnak, hétnek vörösnek, háromnak mélynek és háromnak szélesnek kell lennie. Úgy tartják ugyanis, hogyha ezek a testi feltételek megfelelnek a követelményeknek, akkor az adott ember jelei ideálisnak, sőt dicséretesnek mondhatók.

Néhány szempont a bonyolult Kárttikeja fiziognómiai rendszerből, ami szerint a különböző testrészeket és testjeleket a tökéletesnek tartott arányokhoz viszonyítják:

- az öt hosszú testrész: a kezek, a szemek fehérje, az arc, az orr és a mellek közötti távolság
- az öt sima testrész: az ujjpercek, a haj, a fogak, a körmök és a bőr, amelyek hosszú életűvé teszik a férfit
- a hat magas testrész: a derék, a has, a mell, az orr, a vállak, a homlok, amelyek akkor eszményiek, ha valamennyi kimagaslik
- a hét vörös színű testrész: a tenyér, a talp, a szemek, a körmök, az íny, a nyelv és az alsó ajkak
- a három mély jellemző: a lélegzet, a jellem és a köldök. Noha a nagy és mély lélegzet értékes, de a vitalitás, ami összefüggésben van az életerővel, az életrevalósággal, az elevenséggel, még a lélegzetnél is fontosabb
- a három széles testrész: a mellkas, a homlok és a csípő. A széles mellű férfi jómódra számíthat, a széles homlokú személy "király a királyok között", vagyis vezető egyéniség; a széles csípő vagy hátsórész pedig sok gyereket és feleséget feltételez
- a fej alapvető részei: az arc, az orr, de a szemek a leglényegesebbek. A csillogó szemek nagy családi boldogságot jeleznek
- a ragyogó fogak a különleges ételek élvezetét szimbolizálják.
- a vöröses bőrszín gazdagságra, a fehéres bőr szolgaságra utal. Az arcszín akkor a legkívánatosabb, ha a bőr olajosan csillogó
- a testen lévő szimpla szőrgyökerek magas méltóságú embert; a dupla szőrgyökerek tanult embert; a háromszoros vagy négyszeres szőrgyökerek rövid életű embert jelképeznek
- a puha, munkához nem szokott kezek, és a járáshoz túlságosan karcsú lábak gazdag személyre utalnak, a nagy lábak tartós kényelmet, a jóformájú lábak pedig valamilyen jármű birtoklását mutatják.


A tenyér általános geográfiája

A tenyér elemzése során alapvető szabály, hogy a nők bal kezét, a férfiak jobb kezét kell elsősorban vizsgálni, de lényeges mindkét kezüket megnézni, összehasonlítva egymással a jobb és a bal kezet. A sok vonalú tenyér aggodalmaskodó személyt, szenvedést szimbolizál, a kevés vonalú tenyér pedig pénztelenséget, vagyontalanságot jelez. Ha a tenyéren egy vonal keresztez egy másik vonalat, az súlyos betegséget, vagy balesetet jelöl.

Felső és alsó Bandha rékha, a két lezáró vonal
- a felső Bandha rékha a Hridaj rékha (szívvonal), az alsó Bandha rékha a Masztak rékha (fejvonal).

Hridaj rékha (14. old. 1.), a szívvonal
- a kisujj és a mutatóujj alatti domborulatokat összekötő vonal, a Hridaj rékha akkor ideális, ha töretlen, sima, rózsaszínű és csak egy-két elágazással végződik. Az ilyen minőségű vonal hűséges, gyengéd érzéseket igénylő és erős érzelmekkel bíró embert jelöl. Ha a Hridaj rékha duplán fut fel a mutatóujj alatti dombra, akkor az illetőnek egy szerencsés szerelem révén az ölébe hull a gazdagság.

Masztak rékha (14. old. 2.), a fejvonal
- a Hridaj rékha alatt futó lezáró vonal a mutatóujj és a kisujj alatt ível. Akkor ideális, ha hosszú, mélyen árkolt, egyenletes, jól formázott; ebben az esetben ravasz politikust, öreg bírót vagy rafinált kereskedőt szimbolizál. Az egyenetlen, elmosódott Masztak rékha zavaros gondolkodású emberre utal.

Rohiní vagy Atma rékha (14. old. 3.), az életvonal
- a Rohiní a hüvelykujjat veszi körül. Ideális a vonal, ha szabályosan hosszú, szépen ívelt, töretlen, sima és rózsaszínű. A Rohiní minőségéből a fajfenntartásra, az életbe való beilleszkedésre, a sikeres érvényesülésre vagy a kudarcokra lehet következtetni. A kisívű, lapos Rohiní csökkent szexuális érdeklődést, az utódlással kapcsolatban terméketlenséget jelképez.

Szandhi, a csukló, Manibandha rékha (14. old. 4.) a csuklóvonal
A csuklót, vagyis a testnek azt a részét ahol a kéz és az alkar találkozik, Szandhinak nevezik. A csuklót karperecként körülölelő vonalakat: Manibandha rékháknak hívják. Ezek a fizikai erőnlétet, a munkabíró képességet, a származást, az összetartozást, a tradíciót és a hagyománytiszteletet szimbolizálják. A normál csuklóvonalak egyenesek, töretlenek, jól kivehetők és csuklónként legalább két vagy három vonalból állnak.

Karabha, a tenyérél (14. old. 5.)
- a kisujj alatti és a csukló fölötti tenyérél neve: Karabha.

Szthána, ahol a dombok elhelyezkednek
- Szthánának vagyis helynek azt a domborulatokat (dombokat) tartalmazó tartományt nevezik, amelyet alul a Manibandha rékha (4) (csuklóvonal), felül az ujjtövek, kétoldalt pedig a Rohiní (3) (életvonal) és a Karabha (5) (tenyérél) határolnak.

Dharma szthána (14. old. a) a Hold-domb
- a Karabhán a kisujj alatti oldalon elhelyezkedő Dharma szthána, (a Hold-domb) körülbelül egy kisujjnyi kiterjedésű terület a tenyérélen. Ez a terület a vallásosság helye. Fejlettségétől függően hitet vagy hitetlenséget szimbolizál.

Dzsájá szthána (14. old. b) a Merkúr-domb
- a Karabha felső részén a kisujj alatti domborulat, a Dzsájá szthána (a Merkúr-domb). Ez a terület a feleség helye. Fejlettsége sokoldalúságot, mozgékonyságot, körültekintést, ötletességet jelképez.

Vidjá szthána (14. old. c) a Nap-domb
- a gyűrűsujj alatt és a Hridaj rékha (szívvonal) fölött található párna, melyet két oldalról a középső- és a kisujjak határolnak, a Vidjá szthána (a Nap-domb). Ez a terület a tudás, a tudományos érdeklődés helye. Fejlettsége a becsvágy, a küzdőképesség milyenségét jelzi.

Mathru szthána (14. old. d) a Szaturnusz-domb
- a középső ujj alatt és a Hridaj rékha (a szívvonal) fölött lévő párna, mely a mutatóujj és a gyűrűsujj között helyezkedik el, a Mathru szthána (a Szaturnusz-domb).
Ez a terület az anya helye. Fejlettségéből eltökéltségre, munkabírásra, kötelességtudatra lehet következtetni.

Pithru szthána (14. old. e) a Jupiter-domb
- a mutatóujj alatt és a Hridaj rékha fölött található domborulat a Pithru szthána (a Jupiter-domb). E terület az apa helye. Fejlettsége vezetési és szervezési készséget, kiegyensúlyozottságot, nagylelkűséget, igazságérzetet, törvénytiszteletet jelez.

Satru szthána (14. old. f.) a Mars-domb
- a Pithru szthána (Jupiter-domb) és a Rohiní (életvonal) alatt lévő, egészen a hüvelykujj tövéig húzódó depressziós medence neve Satru szthána (Mars-domb).
Az ellenség helye. Fejlettségéből jó stratégiai képességre, bátorságra, harci kedvre lehet következtetni.

Mandalakara (14. old. 6.)
- a hüvelykujj szélének a mutatóujj felőli oldalon a Pithru szthána magasságáig húzódó részét Mandalakarának nevezik.

Brathru szthána és Bandhu szthána (14. old. g és h) a Vénusz-domb középső és alsó része
- a hüvelykujjal, valamint a Manibandha rékha (csuklóvonallal) és Rohiníval (életvonallal) határolt párna, a Vénusz-domb, egy összetett hely. E tartomány felső részének a neve Brathru szthána, a barátok helye; míg az alsó rész neve Bandhu szthána, a rokonok helye. Fejlettsége a családszeretetet és a rokoni kapcsolatok erősségét jelzi.

Putra szthána (14. old. i) és a Brathru-puthra szthána a gyerekek és az unokák helye
- a kisujj középső percének bal fele a Putra szthána, amely a gyerekeket szimbolizálja, az ezzel párhuzamos helyet, a kisujj középső percének jobb felét Brathru-puthrának hívják, az unokákat jelképezi.

Putrasankhja szthána (14. old j) a gyerekszám-hely
- a középső ujj középső percének jobb oldala szimbolizálja a gyermekek számát. Mivel azt jelzi, hogy az embernek hány gyermeke lesz, ezért ennek a helynek a neve Putrasankhja szthána vagyis gyerekszám-hely.

Aszpahashtá bandha
- a négy ujj alatt, illetőleg a Hridaj rékha fölött lévő hosszú tartományt Aszpahashtá bandhának nevezik.

Parva, az ujjíz, ujjperc
- mind a tíz ujjon három Parva, ízperc van. A kézhez legközelebb eső ujjperc az első Parva, a középső a második Parva, és a legfelső a harmadik Parva. A hüvelykujj esetében szintén három különböző Parvát kell megkülönböztetni, mégpedig úgy, hogy az első Parva az, amelyik a Brathru- és a Bandhu szthánát képezi.


A várható élettartamra utaló kézjelek

A kisujj hosszából, a kisujj tövéből induló horizontális vonal milyenségéből, a Manibandha rékhák (csuklóvonalak) számából valamint a Rohiní (az életvonal) minőségéből következtetnek az élettartamra. A hindu tenyérjósok az életeseményeket egy-két év pontossággal képesek behatárolni.
A kisujj hossza:
- ha a kisujj feljebb nyúlik mint a gyűrűs ujj körömperce, az élettartam 100 év körül várható, ha pontosan a felső ízpercig nyúlik, akkor 90 év, ha kevéssel a felső ízperc alatt végződik, akkor 70 év, míg ha a második íz közepéig ér, akkor csak 60 év prognosztizálható.
A kisujj tövétől a mutatóujj felé tartó vonal:
- ha a kisujj tövéből kiinduló vonal horizontálisan haladva törés és színváltozás nélkül eléri a mutatóujj tövét, 100 éves életkor jelezhető előre, ha az előbbi vonal jó minőségű, végig rózsaszínű és a középső ujj tövéig ível, 90 éves élettartam valószínű, ha az előbbi vonal csak a gyűrűsujj tövéig ér, s ha nincs rajta törés, folytonossági hiány és a színe elejétől a végéig rózsaszín, az esetben az illető 60 éves élettartamra számíthat.
A csuklóvonalak száma:
- a két kézen összesen 6 ép, töretlen Manibandha rékha 80-90 évet jelöl. Egy-egy hibátlan Manibandha rékha 10-15 évet jelent, a fél vonal csak fele időt jelez. Minden vonal számit, a jobb és a bal kézen egyaránt.
Az életvonal milyensége:
- ha a Rohiní rékha a Manibandhából vagy közvetlen közeléből indul, áthalad a tenyér közepén a mutatóujj tövéhez kanyarodva, a színe vöröses, nincsen rajta folytonossági hiány, akkor az illető 100 éves életkort fog megélni. A Rohiní az élet során képes alakulni, vékonyodni vagy vastagodni, vagyis a jellem, és a vitalitás erejével az ember képes befolyásolni az élettartamát.
Indiában mind a mai napig a Rohiní rékhán elefánt farkából vett szőrszállal mérik az élet hosszát. A szőrszál szélessége általában egy évnek felel meg.


A tenyér vonalai

Rohiní

A Rohiní rékha a hüvelykujj körül ível. Férfiaknak a bal tenyerén, a nőknek a jobb tenyerén lévő Rohiní rékha a fontos, jelentése azonban ugyanaz. A normál méretű Rohiní szabályosan hosszú, szép ívű, egyenletesen sima, töretlen, nincs rajta semmiféle deformáció. Abban az esetben:
- ha a Rohiní vonalon világos, mustárszínű folt látszódik, az adott életkorban gyermek születése prognosztizálható
- ha sötét folt található rajta, a jelzett életkorra hirhedtté válik az illető
- ha folytonossági hiány található a vonalon, az súlyos betegséget vagy balesetet jelent
- ha mindkét kézen ugyanazon a helyen található a szakadás, abból a vonal viselőjének a halála prognosztizálható, mégpedig a szakadás helyének megfelelő életkorban
- ha a vonal színe nem megfelelő, szintén halált lehet előrejelezni. A Rohiníból lefelé irányuló vonalágak nyughatatlan életet reprezentálnak

Pásá

A Pásá vonal ellipszis alakú és a tenyér közepén lelhető fel. Aki ilyen szimbolikát birtokol, uralkodni képes a három világ fölött. A nevét az alakja után kapta.

Bálá

A Bálá rékha, melynek jelentése morális tartás, erkölcsi erő, a Rohiní tövétől, vagy attól kissé jobbra indul és egyenesen a Dharmá szthána felé tart. Akkor jó jelentésű, ha aranyszínű és olajos, puha tapintású, ebben az esetben tulajdonosának a legkiválóbb minőségű drágakővel felérő erőt adományoz. Elnevezése abból ered, hogy az, akinek ilyen vonala van, idős korában is fiatalos marad.

Mahí

A Mahí vonal a bal kézen a kisujj tövében jelenik meg, és a Karabhától (tenyéréltől) indul a tenyér felé. Ferdének és tisztának kell lennie, és nem szabad más vonalnak kereszteznie. Az a személy, aki ilyen vonalat tudhat a magáénak, valószínűleg nagy műveltségű, mert az összes sásztrát (tudomány) ismeri. E vonallal kapcsolatban megoszlanak a vélemények, egyes risik szerint az előbbi állítást más jeleknek is meg kell erősíteniük.

Hridgata-Szatvadá vagy Dzsájá

A kisujj alatt, a Hridaj- és a Mahí rékhák között található rézsútosan futó vonalakat Hridgata-Szatvadának nevezik. A számuk az átmeneti vagy állandó feleségek számát jelzi. Egyes guruk ugyanezeket a vonalakat Dzsájá- vagyis feleség-vonalaknak nevezik. A család, a férj ellátása, a gyermekek születése, a gyönyör vagy az élvezet mind a feleségtől függ, innen ered a vonal elnevezése.

Indirá

Az Indirá vonal a Manibandhából (csuklóvonalból) indul és a Rohinítől jobbra halad felfelé a Hridaj rékháig, vagy a középső ujj alatt található Hára vonalig, esetleg felfut egészen a középső ujj tövéig. Sikeres karriert, mindenre kiterjedő jómódot szimbolizál. Ha az Indirá egy másik vonallal érintkezve halformát képez, az hosszú életet, vagyont, tudást és egészséget jelent. Nevét onnan kapta, hogy a jólét istennőjének áldását hordozza. Ez a vonal egyébként a sorsvonalnak felel meg.

Mehá

A Mehá, mely az Indirá (sorsvonal) másik tenyéren lévő hasonmása, a Manibandháról (csuklóvonaltól) induló, a középső ujj felé haladó hosszú töretlen vonal. Szerencsét, önismeretet, hírnevet és boldogságot jelképez. Az elnevezését onnan kapta, hogy akinek a tenyerén ilyen vonal van, az egész életét a hírnevének és boldogságának szenteli.

Pundzsiká

A Dharma szthána alatt található vonalhalmaz neve: Pundzsiká. Elnevezését a megjelenéséből kapta. E vonalkonfiguráció gazdája kamaszkorában, ifjúkora kezdetén gonoszlelkű, rossz szándékú. Egyes tanítók szerint ebben az esetben is a tenyér alsó felének középső részén szokott előfordulni, a hatása azonban azonos.

Kandhu

A Kandhu vonal a Karabhától (tenyéréltől) indul, a Dharma szthána közelében és a mutatóujj felé ível. Az a személy, akinek ilyen vonala van, állandóan betegségektől szenved, még ha a legkiválóbb orvosok is őrködnek az egészségén. Asszony esetében azt jelzi, hogy a környezete minden kívánságát teljesíti, maradéktalanul kiélheti a szeszélyeit. Elnevezése onnan származik, hogy a vonal a fej betegségét is jelzi. Egyes hozzáértők szerint ez a vonal rendes körülmények között a Dharma szthánán található. E vonalat a nyugati elemzők összetéveszthetik a májvonallal, azonban a Kandhu egy állandó vonal, míg a másik egy állandóan alakuló vonal.

Kamalá

A Kamalá az Indirá vonal közelében futó, gyakran azzal azonos hosszúságú vöröses vonal. A nevéből következően hosszú életet és jó egészséget jósol. Ez a vonal a nyugati szakértők Apolló- vagy Nap-vonalának felel meg. Hosszú élet esetén minimum 64 év jólétet jelent.

Korpará

A gyűrűsujj tövétől lefelé futó három, négy vagy öt vonalból álló konfiguráció a Korpará. Jelentése független a vonalak számától. A sikert, hírnevet, jószerencsét, költői vénát és személyi ragyogást szimbolizálja, de jelzi a védelmet a testi, lelki menedéket keresők támogatása révén szerzett hírnevet is. A bölcsekre, nagy tanítókra jellemző.

Kámahasztiká

Kámahasztikának a Hridaj rékha (szívvonal) fölött, a középső- és a gyűrűsujjak között húzódó vonalat nevezik. Akinek ilyen vonala van - kiváló gyermekeinek köszönhetően - boldog élete lesz. Asszony kezén jószerencsét és boldogságot jelent. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a birtokosa minden kívánságát képes valóra váltani.

Ratipradá

A kisujj alatti vékony vonalat, amely éjjel és nappal úgy ragyog mint az arany, Ratipradának nevezik. A név a házastárs örömére, a házasság élvezetére utal. A vonalat viselő kéz gazdája boldog családi életre számíthat.

Hemavalli

A gyűrűsujj tövénél található barnás, karcsú - kúszónövényre emlékeztető - vertikális vonalat Hemavallinak nevezik, és a szexuális élvezetre utal. Elnevezését a megjelenése után kapta.

Pat

A Pat a középső ujj töve alatt fellelhető, vastag, rövid vertikális vonal. Gazdáját testvérei jólétével, mindenféle kényelemmel és sok-sok tudással ajándékozza meg. A vonal neve onnan ered, hogy az ilyen személy végül képes Brahma tartózkodási helyére is eljutni.

Pavitra Tanu

A mutatóujj tövénél található, sápadtszínű, karcsú és vertikális vonal gazdájának intellektusáról, jó beszédkészségéről valamint jelleme és teste tisztaságáról árulkodik. Mivel e vonal tiszta testet jelent, innen kapta a nevét.

Rágadantiká

A Rágadantiká a mutatóujj tövétől indul, és lefelé halad a Rohinível (életvonal) szemben található terület (horpadás) irányába. Akinek a kezén a vonal vége egy halformát képez, az mind a három világ felett diadalmaskodik, mivel majd minden kívánsága teljesül, legyen az férfi vagy nő. Neve a bétellevél rágásának szenvedélyére utal.

Kariní

A Kariní a Pithru szthánáról (a Jupiter-dombról) induló és a mutatóujj töve felé futó csigavonalú formáció. Eltitkolt hibákat és leplezett hírnevet jelez. Azonban ha egy másik vonallal összekapcsolódva a többi ujj felé görbül, szenvedélyes alkoholizmust mutat. Elnevezése az istenek vérére - az elefántok templomaiból származó folyadékra - és egy bizonyos fajta mámoros állapotra utal.

Dugdhá

A Dugdhá a mutatóujj tövétől indul és a hüvelykujj felé fut. Lerövidíti az ember életét. Az elnevezés a tej szeretetét jelenti.

Mugdhá

A Mugdhá a Dugdhá lábánál található kör, vagy a mutatóujj tövénél körbefutó vonal. Férfiak kezén a jelenléte nagy tiszteletet, megbecsülést jelképez, női kézen viszont éppen az ellenkezőjét, megvetést, elítélést jelent. Nevét a bölcsektől a bennefoglalt vonzerő miatt kapta.

Mahámati

A Mahámati hosszú, tiszta vonal, egyesek a Rohiníből, mások a kisujjtól eredeztetik. Ha a Rohiníből indul, akkor a kisujj és a gyűrűsujj töve között végződik; ha a kisujjtól, akkor a Rohiníbe fut. A Mahámati lehet egyedülálló, de állhat több vonalból is. Ha a kisujj alól indul, akkor tulajdonosa erőteljes intelligenciával bír, innen kapta az elnevezését. A nyugati tenyérjósok ezt a vonalat Merkúr-, máj- illetve egészségvonalként ismerik.

Pati

A kisujj és a középső ujj közül ívelő, lefelé haladó vonalak közül azt, amelyik széles, mély és csillogó, Patinak hívják. Az esetben, ha a gyűrűsujj alatt helyezkedik el, bőséges gyermekáldást jelent. Nevét a nagy szexuális erőtől kapta. E vonalak közül a hoszszabbat Mahápatinak, a rövidebbet Alpapatinak nevezik. Ha a Mahápati rövid, akkor megegyezik a Patival.

Klesá

A mutató- és a középső ujjak közül induló lefelé futó vonalat Klesának nevezik. Ez a vonal sok aggodalmaskodásra, szorongásra utaló jel. A szorongás fokozottabb, ha a vonal kezdete a mutatóujj tövéhez van közelebb.

Hára

A növekvő holdhoz hasonló félkör alakú, ragyogó vonalat Hára rékhának nevezik. A vonal jelenléte azt szimbolizálja, hogy a férfiak magas pozíciójú emberek kegyencei lesznek, nők esetében pedig jómódú férjet találnak, akik drága ékszerekkel ajándékozzák meg őket. A hiánytalan Hára vonalformáció ráadásul állami tisztség elnyerését is jelezheti tulajdonosának. Egyes szerzők ezt a vonalat Csandra rékhának hívják. Elnevezése a ragyogásra, pompára utal.

Mandoshnádá

Ez a Hára rékha alatt (vagy a Hára rékha képzeletbeli helye alatt) helyezkedik el, azzal párhuzamosan fut a mutató- és a gyűrűsujjak között, körbefogva a középső ujj alatti dombot. Legyen bár férfi vagy nő, akinek ilyen vonal van a tenyerén, nehezen talál magának munkalehetőséget, nehéz felfogása, lassú észjárása miatt nem nagyon tud elhelyezkedni. Ezek az emberek az érintésre érzéketlenek, hidegek, innen kapta a nevét a vonal. Egyesek a Vénusz-övvel azonosítják, ez azonban nem bizonyított, ezért a jelentése eltérő.

Nishthá

A Nisthá a gyűrűsujj tövétől indul és a kisujj töve alá ível, a kézél mentén - keresztezve a Vidja és Dzsája helyeket - a Dharma szthána irányába fut. Elég vékony vonal, azonban a hosszával, megformáltságával utalhat a várható élettartamra. Nevét onnan kapta, hogy e vonalformáció viselője a Dharma követője.

Dhátri

A bal tenyéren a Manibandha és a Masztak rékha között tetszőleges helyen lehet. A Manibandha (csuklóvonal) közeléből a Dhátri a Rohinítől jobbra fut, más vonalakat is érintve a Masztak rékhát (fejvonalat) elérve, kagyló vagy hal formát képezhet. Közepén előfordulhat számos elágazás. Ahogy a neve is jelzi, mindenfajta erővel és sok földi vagyonnal ruházza fel a tulajdonosát.

Gopí

A Gopí a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul, keresztülmegy a kézen, s a kisujj és a gyűrűsujj közötti helyen végződik. A vonal onnan kapta a nevét, hogy a tulajdonosa kimagasló jólétben él és nem tart a magas tisztségviselőktől vagy a hatalomtól.

Prijavratá

Az összes olyan vonalat, amely valamelyik kézélen található és a kisujj tövéig fut, Prijavratának nevezik. Ez a Dharma gyümölcseivel ajándékozza meg gazdáját. Egyes bölcsek ezt a vonalat Magadhinak hívják, ami azt jelzi, hogy az illető korábbi születései (reinkarnációi) során vezeklés révén nagy érdemeket szerzett.

Dhenuká

A Dhenuká a Manibandhától (csuklóvonaltól) indul és az Indira (sorsvonal) közelében fut végig a tenyéren. Nagyon karcsú vonal és a középső ujj töve felé tart. Tulajdonosának - a vonal megformáltságával arányos mértékben - teljesülnek a vágyai.

Dharma

A tenyér közepén található Dharma úgy néz ki, mint egy kampó vagy olyan mint egy törött ág. Amennyiben e vonal tiszta rajzolatú, akkor az illetőnek, mivel a Dharma követője, az összes kívánsága teljesül. A Dharmától, a hitről kapta az elnevezését.

Dhanapradá

A Dhanapradá a Manibandhából indul és felfelé halad a középső ujj irányába az Indirá közvetlen közelében. Ha ez a vonal hosszú, és jól rajzolt, akkor - a nevének megfelelően - tulajdonosa pontosan annyi pénzt keres, amennyit szeretne.

Godá

A Godá többnyire a Rohiníből (életvonalból) indul és tisztán kivehetően, törés nélkül fut a kisujj tövéhez. Ez a vonal jelenlétével - minőségétől függően - sok pénzt és jó termést ajándékoz a kéz gazdájának.

Mádhaví

Ez az ívelt, ferde, vastag vonal a jobb kézen a kisujj alatt, az ujjtőhöz közel található. A bal kéz Mahi vonalának hasonmása. A Védikus ismeretek hasznosítását jelképezi. Elnevezése onnan ered, hogy a vonalat viselő személy tavasszal hal meg.

Rukmakantiká

Ez a vékony, a tenyérél felé ívelő vonal a kisujj alatt az ujjtőtől kissé távolabb található, mint a Mádhaví. Akinek ilyen vonal van a kezén, annak minden vágya teljesül. Az elnevezés aranyleletre vagy arany ékszerek viselésére utal.

Rohíshtá

A tenyérél közelében, a tenyér felől ívelő vonal a Rohíshtá. Gazdagságot és bőséges gabonatermést jelez.

Hantrí

A Hantrí a Dharma szthána (Hold-domb) felső részéről indul és a kéztől függően balra vagy jobbra futva útja során keresztezi az Indirá rékhát (sorsvonalat) valamint a Rohinít (életvonalat), és a hüvelykujj tövénél végződik. E vonal azt jelzi, hogy gazdája pazarlón bánik a pénzzel és értékeivel. Ha van neki, elherdálja pénzét és földjét. Ezt a könnyelműséget jelzi a vonal neve is.

Gomatí

A Gomatí a Rohiníből (életvonalból) indul, áthalad a tenyéren és felível a gyűrűsujj középső ízéig. Az a személy, akinek ilyen vonala van - ha eddig még nem tette - jártasságot szerez a művészetekben és a tudományokban. Elismertséget és gazdagságot is jelez. Egyes bölcsek ezt a vonalat Vidja rékhának, vagyis a tudás vonalának is nevezik. A nyugati palmisztriában a jelentése: Nap-vonal.

Dhanilá

A Dhanilá a Manibandhából (csuklóvonalból) ered és felfelé egészen a gyűrűsujj felső percéig fut. Nevét onnan kapta, hogy a tulajdonosának jólétét szimbolizálja. Egyes bölcsek Vidjadhará rékhának is nevezik.

Úrdhva rékha

Az Úrdhva rékha a bal tenyéren, egy lentről felfelé futó vonal. Ha ez a vonal eléri a középső ujjat, az jómódban eltöltött száz éves életet jelez. Ha azonban ez a vonal - töréssel, vagy törés nélkül - a Masztak rékhánál (fejvonalnál) végetér, a hatás ellentétes, a vonal jelentése ebben az esetben: rövid, szegény élet. Az elnevezés a legmagasabb célok elérésére vagy a vonal felfelé irányuló futására utal.

Kritá

A Kritá a hüvelykujj tövében húzódó vertikális vonal, anélkül, hogy érintené a Szandhit (csuklót). Vörös színű, és tisztán kivehető. Ha ez a vonal megtalálható a kézen, az kimeríthetetlen lelkesedést, buzgalmat jelez. Bármely kísérlet, próbálkozás sikeres teljesítését jelzi, innen a neve.

Amuká

Az Amuká egy ívelt vonalból leágazó vastag vonal a mutatóujj és a hüvelykujj közötti részen. Bátorságot és a szexuális gyönyör élvezetét jelzi. Elnevezése onnan ered, hogy minden asszonyi kívánságot kielégít. Ezt a vonalat csak férfiak esetében szokás értékelni.

Kandu

A Kandu a hüvelykujj tövén lévő vékony, nyíl alakú vonal. Mivel két másik vonal is indul a tövében, ezért a konfiguráció három vonalból áll. Ha ez a formáció esetenként és különböző alakban, formában jelenik meg, továbbá ha a mutatóujj felé hajlik, sok testvért jelez. Ha állandó a vonal, az a testvérekhez, szülőkhöz, rokonokhoz, gyerekekhez hasonló pártfogók és barátok létezését jelenti. Ezenkívül az illető kívánságai is teljesülnek. A vonal neve a viszketegségre, a pikkelysömörhöz hasonló bőrbetegségre utal.

Kanishthá

Azokat a vonalakat, amelyek a Brathru szthánáról, a hüvelykujjpárna középső részéről indulnak, és a mutatóujj felé kanyarodnak Kanishthának nevezik. E vonalak száma jelzi a fiú és a leány gyermekek számát. A vastagabb vonalak fiúgyermeket, a vékonyabbak lányokat szimbolizálnak. A hosszú, ép vonalak hosszú életű gyerekeket jeleznek. A Masztak rékha (fejvonal) tetején túlnyúló, a négy ujj felé haladó, de azokat el nem érő, ragyogó Kanishthá vonalak a fiúgyermekek számát mutatják. Ha az említett vonalak lefelé hajlanak, vagy ha a Bandha szthánán (a Vénusz-domb alsó részén) jól kirajzoltak, akkor ez esetben a rokonokat jelzik.

Spurattanu

Ez a rékha a Manibandhából (csuklóvonalból) indul, felmegy a Satru szthánára (Mars-dombra), majd a Rohiní belső oldalának felső részénél a kézél felé fordul. Kedvező, szerencsés dolgokat jelent. Mivel a test ragyogását jelzi, innen ered a neve.


A hüvelykujj vonalai

Madhaví

A Madhaví vertikális vonal a hüvelykujj tetején. Jelenléte sikeres vállalkozást, meggazdagodást jelez. Ha több vonalból áll, akkor az eredmény végtelen boldogság. A bölcsek szerint onnan kapta a nevét, hogy az ilyen vonallal bíró emberek nem kedvelik a szeszes italokat.

Mati

A Mati tisztán kivehetően, a hüvelykujj tövénél található. Ha a vonal hullámos, akkor az illető mentálisan gyenge, alacsony intelligenciájú. Ha felfelé induló ágak indulnak ki belőle, akkor ráadásul még rossz megjelenésű is. Ha ezen a helyen több mint két vonal találkozik a gyakorlatban, annak a jelentése is ugyanez.

Szauráshtriká

A Szauráshtrika a hüvelykujj tövétől az ízeken át a körömperc felé halad. Ahány ilyen vonal található a hüvelykujjon, annyi ellensége lesz az embernek. Ha ez a vonal érinti a körömíz felső részét, akkor az ellenségek szomorúságot fognak okozni. Ha e vonalak egyike eléri a hüvelykujj körmét, akkor az illető lejjebb kerül a társadalmi ranglétrán. Ha a vonalon szakadás található, kasztváltás várható. Ha a vonal hullámos, az alárendeltség gyengébbé válik.

Rukmaprabhá

A Rukmaprabhá a hüvelykujj tetején fellelhető, lángnyelvhez hasonló formáció. Ez a vonal, ahogyan a neve is mutatja, híres embert, nagy vezetőt jelez.

Bhavitrí

A Bhavitrí mély, sötét, markáns, nyolcas számot formázó szimbolika. A hüvelykujj tetején, a körömpercen található, a körömig húzódik. E vonal tulajdonosa mindhárom világban közkedvelt lehet. A vonal elnevezése onnan ered, hogy az ilyen személy eredményei arányosak lesznek az erőfeszítéseivel.

Kapilá

A Kapilá kevéssel a hüvelykujj töve fölött, a második ízperc alatt látható. A felfelé irányuló vonal meglehetősen vastag és sötét színű. Az a személy, akinek ilyen jel van a hüvelykujján, nagyon hosszú életet fog élni erényesen és erkölcsösen. Élete során kiváló egészségben, jómódban lesz része, remek rokonokra és gyermekekre számíthat.

Kámavallí

A Kámavallí a hüvelykujj második ízpercén lévő "V" alakú derékszögű vonal. Nagy vagyont jelez. Hölgyek kezén nagy vonzerőt, szerencsét és hírnevet jelképez. Nevét onnan kapta, hogy tulajdonosának minden kívánsága teljesül.

Kandalí

A Kandalí a hüvelykujj gerincén látható vertikálisan futó, elég vastag vonal. A férfiaknál uralkodói tulajdonságokat jelképez, nők esetében pedig minden kívánság teljesülését és boldog házasságot jelent. Az elnevezés a fejet szimbolizálja és a frissen nyíló virág szépségét sugallja.

Juktá

A Jukta a hüvelykujj második ízpercének alsó részén lévő félkört formázó vonal. Az ilyen vonallal bíró férfiember bölcs tettei révén híressé válik. A vezetőkre jellemző.

Hemavetriká

A Hemavetriká a hüvelykujj alsó percén található, az aranyéhoz hasonló ragyogású apró vonal vagy vonalhalmaz. Önmagában egyedül, vagy néhány másik vonallal társulva is ugyanazt szimbolizálja, nevezetesen: gazdagságot, jólétet minden területen. Enevezése onnan ered, hogy a tulajdonosának a teste úgy csillog mint az arany. Mivel gazdagságot is jelez, egyesek Srí rékhának (Srí vonalnak) nevezik.

Lohiká

A Lohiká a Rohiní (életvonal) kezdetétől indul, végigfut a hüvelykujj középső részén egészen a körömig. Egy vagy két, szarv alakú kiágazás lehet rajta. A vonal nagy tudást és jólétet jelez.

Karidanturá

A Karidanturá a hüvelykujj tetején látható, a körömtől lefelé futó két részre ágazó vonal, mely az elefántagyarhoz hasonló. Akiknek ilyen vonal van a kezükön, azok rendszerint kiálló fogúak, görbe lábúak és gyakorta vannak fajtalan, perverz vágyaik.

Bálahridha

Ez a vonal a hüvelykujj külső felén található, a hüvelykujj tövéből indul ki. Meleg szívet, fiúgyermekeket, fiatalos alkatot és természetet, valamint boldogságot és hírnevet jelez. Fiatalnak és öregnek egyaránt ifjú szívet ad. Tulajdonosa gyermekes csínytevő vagy romantikus érzelmű.

Vaszuprekshá

A Vaszuprekshá a hüvelykujj alsó, kifelé eső részén a Bálahridha alól kiinduló hosszú, felfelé haladó vonal. Birtokosának gazdagságát jelzi. Az elnevezésből arra lehet következtetni, hogy az illető - attól való félelmében, hogy elvesztheti azt, amit összegyűjtött - szemeit állandóan a vagyonán tartja.

Csetaszá

A Rohiní (életvonal) tövétől indul és a Satru szthána (Mars-domb) felé halad. Hosszú életet, mezőgazdálkodásból származó nagy vagyont és tökéletes egészséget jelképez. Az elnevezés arra utal, hogy gazdája mindig vagyona gyarapításával van elfoglalva.

Dhani

A Dhani a jobb hüvelykujjon a körömperc és a második ízperc között lévő árpa alakú formáció. Mezőgazdasággal kapcsolatos vagyonszerzést, jó termést, földbirtokot jelez. Ahogyan azt a vonal neve is jelzi, tulajdonosa a vonal erősségétől függően képes vagyonát gyarapítani. Ha azonban a formáció nincs teljesen kifejlődve vagy sérült, az esetben tulajdonosának csak időnként lesz jó termése.

Javakjá

Kevéssel a Dhani alatt található függőleges futású vonal, a Javakjá. A vonal gazdája kereskedő vagy földműves. Az elnevezés sok gabonára, főképp rizsre utal.

Rágabadhirá

A hüvelykujj tenyér felöli részén, a középső ízpercen található, felfelé futó, vöröses színű, hullámos, fénytelen, homályos vonal a Rágabadhirá. Fájdalmakat jelez, melyet a szeretett személytől vagy a kívánt dolgoktól való eltávolítás okoz. Az elnevezése színvakságot sugall.

Madajantiká

Ez a vonal, a hüvelykujj második ízpercén kissé kifelé ívelten fut a köröm felé. Tulajdonosa végtelen büszke a gazdagságára és a vagyonára. A vonal elnevezése a túláradó örömre, boldogságra utal.

Hemavatí

A jobb kéz hüvelykujjának második ízperce fölött található vastag, aranylánchoz hasonlatos vonal. Csalhatatlanságot és hírnevet, valamint az elnevezésével jelzett arany kegytárgyak birtoklását jelenti.

Rati

A Rati a hüvelykujj első és második ízpercénél látható félkör alakú vonal. Elnevezéséből egyértelmű, hogy ez a vonal kizárólag szexuális élvezettel ajándékozza meg a tulajdonosát.

Hridja

A Hridja vertikális vonal a hüvelykujj első ízperce alatt a második ízpercen látható. Akinek ilyen vonal található a kezén, azt az egész világ szeretni és áldani fogja. Ha azonban a vonal hiányos, akkor az illetőnek egyes időszakokban kegyvesztettségben lesz része.

Vaszughní

Azt a vonalat, amely kettészeli a Hridja-vonalat, Vaszughní vonalnak nevezik. Ez a Hridja vonal minden hatását megsemmisíti.

Romavisraszu

A Romavisraszu a hüvelykujj második ízperce alatti területéről induló kézfej felé futó vonal, amely gyakorta egészen a kézszőrzet területéig húzódik. Férfiak és nők kezén egyaránt a haj elvesztését jelzi. A hajhullás mértéke arányos a vonal erősségével.

Gadzsáhvajá

Ez a vonal érinti a hüvelykujj alsó ízpercét, kissé balra és felfelé hajlik, ezért úgy tűnik, mintha visszafelé menne a kézen. Tiszta formációjúnak kell lennie. Az a személy, akinek ilyen vonala van, gyors felfogású, legyőzhetetlen, azonban erősen függő viszonyban van másokkal. A vonal neve az elefánt hívását sugallja, s ezáltal mintegy illusztrálva annak hatásait.

Szormi

A hüvelykujj hajlatában lévő félkör alakú, vékony ívelt vonalat Szorminak nevezik. Egy ilyen vonal az illető vágyainak beteljesülését jelképezi. Azért nevezik így, mert az ilyen vonallal bíró embereknek nagyok a testrészei.

folytatás