Terebess Ázsia Lexikon
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z

« vissza a Terebess Online nyitólapjára

Patandzsali

más írásmóddal PATANYDZSALI, más néven GÓNARDÍJA vagy GÓNIKÁPUTRA (műk. Kr. e. II. sz. vagy Kr. u. V. sz.), két fontos klasszikus hindu mű szerzője vagy társszerzője. A Jóga-szútra négy könyvében - „Lelkierő”, „A jóga gyakorlata”, „Szamádhi” (önkívület okozta transzcendentális állapot), „Kaivalja” (megszabadulás) - a jógarendszert kategorizálja; ill. a Mahábhásja („Nagy kommentár”) c. munkában egyszerre védelmezi a grammatikus Páninit legfőbb kritikusával és támadójával, Kátjájanával szemben, és cáfolja Pánini több aforizmáját.

A Jóga-szútra keletkezése több évszázadot ível át: az első három könyv feltehetőleg a Kr. e. II. században íródott, míg az utolsó a Kr. u. V. században. A kutatók ezért általában több szerzőt tételeznek fel a név mögött, bár a vélemények megoszlanak. Lehetséges, hogy sokan használták ezt a nevet több más, különböző tárgyú mű szerzői is, az orvostudomány, a verstan, a zene és az alkímia területén. A név maga nyilvánvalóan felvett név, mivel nem jelöl kasztot, és a Nagy Kígyótól, Sésától való égi származásra utal.

 

Yoga Sūtrāni Patañjali

Magyarul:
Baktay Ervin: A diadalmas jóga
Patandzsali: Az igázás szövétneke (Fordította és magyarázatokkal ellátta: Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László)
Szvámí Vivékánanda: Patandzsali jóga-aforizmáinak magyarázata (Malik Tóth István fordítása)
Swami Vivekananda: Patanjali Jóga-szútráinak kommentárja (
Andrássy Tamás fordítása)
I. K. Taimni: A Jóga tudománya (Patanydzsjáli jóga-szútrái latin betűs átírása, fordítása és kommentárok, Reicher László fordítása)

Patandzsáli Jóga-aforizmái (Swami Prabhavananda és Christopher Isherwood angol változatát Vadnai Emmy fordította)

Patanjali Jóga Szútrái (Kaczvinszky József fordítása)
Kara István: A tudat leigázása > lásd még!
Patañjali: A jóga vezérfonala (Fórizs László fordítása. Második, javított, bővített kiadás. Gaia Multimédia Stúdió, Budapest, 2002)
Gaura Kṛṣṇa dāsa (Dr. Tóth-Soma László): Bevezetés Patañjali Yoga-sūtrájába. Az első fejezet értelmező fordítása, Jóga 2, 17-30. oldal http://www.tattva.hu/_pdf/tattva15.pdf
Tóth-Soma László. Fordítás és magyarázó jegyzetek Patañjali Yoga-sutráihoz. Oktatási segédanyag. Budapest, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, 2010.

Angolul:
Patanjali Yoga Sutras tr. by Gabriel Pradīpaka
Patanjali's Yoga Sutras tr. by Charles Johnston
Patanjali's Yoga Sutras Explained
Patañjali - Yoga-Sutras : A word by word translation with grammar and comment