JAMES CLAVELL

A sógun


ÁRKÁDIA, BUDAPEST 1987
FORDÍTOTTA ÉS AZ UTÓSZÓT ÍRTA: GY. HORVÁTH LÁSZLÓ

Két tengerjárónak, a királyi hadiflotta két kapitányának,
akik feleségüknél is jobban szerették hajójukat
- hiszen ez volt a kötelességük
JAMES CLAVELL: SHOGUN
DELL PUBLISHING CO. INC., NEW YORK, 1980
COPYRIGHT © BY JAMES CLAVELL, ALL RIGHTS RESERVED

HUNGARIAN TRANSLATION © GY. HORVÁTH LÁSZLÓ, 1987

ALAPKIADÁS: EURÓPA, 1987


FELELŐS KIADÓ: DOMOKOS JÁNOS
SZEDTE ÉS NYOMTA AZ ALFÖLDI NYOMDA
A NYOMDAI RENDELÉS TÖRZSSZÁMA: 3133-66-14-2
KÉSZÜLT DEBRECENBEN, 1987

FELELŐS SZERKESZTŐ: BARKÓCZI ANDRÁS
A FEDÉLTERV BENKŐ ANNA MUNKÁJA
MŰSZAKI SZERKESZTŐ: PINTÉR LÁSZLÓ
MŰSZAKI VEZETŐ: MIKLÓSI IMRE
KÉSZÜLT 34.25 ÍV TERJEDELEMBEN
ISBN 963 307 084 8
ÖSSZ. ISBN 963 307 087 2